22:13, Ngày 22/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 1 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   4526 lượt xem

KHÓA I - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

1

Lê Đình Các

1.6.44

Thanh Hóa

2

Phạm Thị Chỉnh

20.1.52

Thái Bình

3

Lê Thị Chuyên

10.7.51

Thanh Hóa

4

Nguyễn Ngọc Châu

27.7.53

Ninh Bình

5

Trịnh Thị Kim Dung

10.9.52

Hà Nội

6

Hoàng Thị Đảm

19.3.52

Hải Hưng

7

Trần Tuấn Điền

10.10.42

Bắc Thái

8

NguyễnVăn Đức

11.9.53

Nam

9

Đào Duy Hùng

11.9.50

Hà Tây

10

Hoàng Đình Hùng

17.2.43

Vĩnh Phú

11

Nguyễn Hoàng Hưng

2.5.46

Nghệ An

12

Tạ Thị Huệ

26.8.50

Hà Bắc

13

ĐỗVăn Hiệp

28.5.51

Thái Bình

14

Bùi Viết Khảm

31.5.45

Nam

15

Tào Thị Th Huyền

1.7.53

Hà Tây

16

Trần Tiểu Lâm

22.12.52

Thái Bình

17

Tạ Thị Nhàn

19.12.50

Hà Nội

18

Trần Công Phú

22.9.52

Nghệ An

19

Nguyễn Hạnh Phúc

8.12.52

Vĩnh Phú

20

Vương Thị Minh Phương

29.12.53

Hải Hưng

21

Vũ Ngọc Thanh

12.8.52

Thái Bình

22

Vũ Cao Thắng

25.7.47

Thanh Hóa

23

Nguyễn Thị Tập

23.12.52

Thanh Hóa

24

Lê Xuân Tụ

15.5.52

Thanh Hóa

25

Đoàn Mai Tuyết

15.5.52

Hà Tây

26

Nguyễn Quang Vệ

20.11.42

Vĩnh Phú

27

Phạm Thị Ng Viên

2.11.52

Thanh Hóa

28

Nguyễn Thị Xuyến

12.2.50

Hải Hưng

 

 

Quay lại