18:34, Ngày 29/07/2017
     
 

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

27/09/2009 12:00 SA.   9908 lượt xem

BAN GIÁM HIỆU

    

 

 
 

 

 

 

Hiệu trưởng:

TS.Đào Đăng Phượng

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 04. 62853053

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn


Phó Hiệu trưởng:

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 04.38546518        

Email: trandinhtuan@spnttw.edu.vn

 

 

 

Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy Khoá IX  nhiệm kỳ 2012-2016

 

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng – Phó bí thư­ Đảng uỷ:

            - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

            - Công tác Tư tưởng chính trị;

            - Công tác xây dựng Đảng;

            - Phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Hiệu bộ 2;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

 

2. Đồng chí Trần Đình Tuấn – Đảng uỷ viên:

            - Công tác phong trào, ngoại khóa;

            - Công tác HS-SV;

            - Công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

            - Phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Công tác HS -SV;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

3. Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Đảng uỷ viên:

            - Công tác Thi đua – Khen th­ưởng;

            - Phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa S­ư phạm Mỹ thuật;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

4. Đồng chí Vũ Văn Nguyên - Đảng uỷ viên:

            - Công tác công đoàn;

            - Phụ trách công tác tuyên giáo;

            - Công tác phát triển Đảng;

            - Phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ chức cán bộ;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

5. Đồng chí Trịnh Thị Thanh – Đảng uỷ viên:

            - Phụ trách công tác Văn phòng Đảng uỷ;

            - Công tác phát triển Đảng (cùng đ/c Vũ Văn Nguyên);

            - Phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

 6. Đồng chí Trần Vĩnh Khương - Đảng uỷ viên:

            - Là ủy viên Ban kiểm tra của Đảng ủy;

            - Công tác tuyên huấn (cùng đ/c Vũ Văn Nguyên);

            - Phụ trách /sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sư phạm Âm  nhạc;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

 7. Đồng chí Bạch Thị Lan Anh - Đảng uỷ viên:

            - Công tác tư tưởng, chính trị (cùng đ/c Đào Đăng Phượng);

            - Công tác Nghiên cứu khoa học (cùng đ/c Trịnh Hoài Thu);

            - Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Lý luận chính trị;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

8. Đồng chí Lương Diệu Ánh - Đảng uỷ viên:

            - Công tác xây dựng Đảng (cùng đ/c Đào Đăng Phượng);

            - Công tác phong trào, ngoại khoá;

            - Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Nhạc cụ;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

9. Đồng chí Hoàng Xuân Trường - Đảng uỷ viên:

            - Công tác Thông tin – Tuyên truyền;

            - Phụ trách các Chi bộ Khoa Thiết kế đồ họa và Chi bộ Khoa Mỹ thuật cơ sở;

            - Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khoa Thiết kế đồ họa;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

10. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Đảng uỷ viên:

            - Các vấn đề về Công nghệ thông tin;

            - Công tác Thông tin – Tuyên truyền;

            - Phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm CNTT

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

11. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú - Đảng uỷ viên:

            - Công tác văn phòng Đảng ủy;

            - Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên;

            - Công tác phụ nữ (cùng đ/c Trịnh Hoài Thu);

            - Phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần thiết, sự phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành Đảng uỷ sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

            Đảng uỷ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội và thông báo tới các Chi bộ, các đồng chí đảng viên biết để phối hợp công tác.

______________________________________________________________________________________________________

 

Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 nhiệm kỳ 2011-2016

 

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng- Phó Hiệu trưởng Phụ trách

            -  Phụ trách các lĩnh vực: Cơ sở vật chất, Hành chính - Tổng hợp.

            - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Khoa Lý luận chính trị, Tổ tâm lý Giáo dục và Giáo dục thể chất, Phòng Hành chính -Tổng hợp, Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm công nghệ thông tin và thư viện, Trung tâm ứng dụng và phát triển nghệ thuật.

            - Phó chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng, tham gia Hội đồng khoa học và đào tạo.

            - Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

            - Sinh hoạt tại Phòng Quản trị thiết bị.

2. Đồng chí Trần Đình Tuấn - Phó Hiệu trưởng:

 

            - Phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo Sư phạm Mỹ thuật, công tác Sinh viên, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh; công tác Tuyên truyền - Quảng cáo.

            - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Mỹ thuật cơ sở,  Khoa Thiết kế Đồ họa, Phòng Công tác học sinh-sinh viên, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh.

            - Là Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật sinh viên, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng, tham gia Hội đồng khoa học và đào tạo.

            - Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

            - Sinh hoạt tại phòng Công tác Học sinh- Sinh viên.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần thiết, sự phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu sẽ có điều chỉnh phù hợp.

             Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong trường biết để phối hợp công tác.

 Quay lại