11:48, Ngày 21/10/2017
     
 

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng khoa học và đào tạo

27/09/2009 12:00 SA.   6169 lượt xem

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2017 - 2022

       

Hội đồng khoa học & đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về :

- Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường.

 


 

 

TS.GVCĐào Đăng Phượng

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

 

 


PGS.TS.GVC. Trần Đình Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

                             

GS.TSKH.GVCC. Phạm Lê Hoà

Phó Chủ tịch HĐ


 


  
PGS.TS.GVC. Phạm Trọng Toàn

Giảng viên khoa Sau đại học

Ủy viên

PGS.TS.GVC. Hà Thị Hoa

Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

Ủy viên, Thư ký

PGS.TS.GVC. Nguyễn Đăng Nghị

Viện Trưởng Viện NCSPNT

Ủy viên


 

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Giảng viên khoa VHNT

Ủy viên

TS.GVC. Đỗ Quang Minh

Trưởng khoa TC&ĐTLK

Ủy viên

TS.GVC. Bạch Thị Lan Anh

Trưởng khoa Lý luận Chính trị

Ủy viên

 

 

 

 

PGS.TS.GVC. Trần Hoàng Tiến

Giảng viên khoa Sau đại học

Ủy viên

TS. Lê Vinh Hưng

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

Ủy viên

ThS.GVC. Nguyễn Quang Hải

Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật

Ủy viên

 

 

 

ThS.GVC. Nguyễn Thành Việt

Trưởng khoa Mỹ thuật cơ sở

Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Giảng viên khoa Sau đại học

Ủy viên

ThS. Phạm Hồng Phương

Trưởng khoa  Nhạc cụ

Ủy viên

 

 


PGS.TS. Đinh Gia Lê

Giám đốc TTƯD & PTNT

Ủy viên

 

 

 

  ThS. Lương Thị Thanh Hải

Trưởng khoa TL,GD&GDTC

Ủy viên

 

 


TSNguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng khoa Sau Đại học

Ủy viên

 


ThS. Hoàng Thị Oanh

Trưởng khoa Thiết kế Thời trang

Ủy viên
TS. Hà Thanh Hương

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viênThS. Phạm Hùng Cường

Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa

Ủy viên