11:29, Ngày 24/11/2017
     
 

Cơ cấu tổ chức

Phòng Hợp tác Quốc tế

05/12/2009 11:17 SA.   6220 lượt xem

 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

  

         Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                       Điện thoại Văn phòng: 04. 62516417

 

 

 

Trưởng phòng

ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

ThS. Hà Thị Thu Hà

ThS. Lê Thị Hiền

 

 

 
   

I. Chức năng

            Tham mưu trình Ban giám hiệu về quản lý, thực hiện nhiệm vụ hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.


II. Nhiệm vụ

            - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác, các chương trình về hợp tác trong và ngoài nước; các hội nghị, hội thảo quốc tế sau khi được Ban giám hiệu phê duyệt.

            - Hướng dẫn và làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ, viên chức ra nước ngoài, khách quốc tế đến làm việc tại trường.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vấn để đối ngoại của người học trong và ngoài trường.

            - Thực hiện các yêu cầu về an ninh khi đón tiếp khách quốc tế.

            - Quản lý tài sản, cán bộ, viên chức của phòng theo quy định.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

III. Phân công nhiệm vụ:

 1. Lê Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng

Email: lemyhanh@spnttw.edu.vn

* Công tác chuyên môn:

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các công việc về Hợp tác quốc tế, Tạp chí và Website.

* Công tác kiêm nhiệm:

 Phó Bí thư Chi bộ Hiệu bộ I

  2. Hà Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng

   Email: thuha1812@gmail.com

* Công tác chuyên môn:

- Ủy viên thường trực BBT website, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

- Phụ trách đưa tin bài Website và Tạp chí.

- Làm đề tay, đặt bài, nhận bài

- Sắp xếp và cùng với Designer, lên Maket cho Tạp chí

- Phụ trách công tác hậu cần cho các đoàn công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài tới trường

- Quản lý tài sản của phòng

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của phòng

- Phụ trách cập nhật trang facebook của trường

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

* Công tác kiêm nhiệm:

- Ủy viên Ban Thanh tra Giáo dục

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Hiệu bộ I


3. Lê Thị Hiền - Phó trưởng phòng

Email: Hientienganh1975@gmail.com

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch với đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật;

- Tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng trong việc mở rộng tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh và tăng cường chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế;

- Phụ trách hoạt động báo cáo, tổng kết các hoạt động hợp tác quốc tế;

- Phụ trách nội dung tiếng Anh của Trang tin điện tử (Dịch các tin đăng trên web sang tiếng Anh)

- Biên dịch tiếng Anh cho Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công


4. Trần Hạnh Nguyên – Chuyên viên

Email: Hanhnguyenspnt@yahoo.com

 - Hướng dẫn và làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ, viên chức ra nước ngoài, khách quốc tế đến làm việc tại trường.

- Hậu cần cho các đoàn công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài tới trường.

 - Quản lý số lượng Tạp chí, lưu lại các bản tạp chí

 - Đưa tin bài Website và Tạp chí

 - Phụ trách các loại báo cáo, theo dõi chấm công ABC

 - Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

 5. Trần Thị Phương - Chuyên viên

  Email: Phuongtranspnttw@gmail.com      

- Hỗ trợ công tác Tạp chí, website và cập nhật thường xuyên các thông tin trên Website

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề đối ngoại của người học trong và ngoài trường.

- Công tác văn phòng

- Hậu cần cho các đoàn công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài tới trường.

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

6. Hà Thị Thu Thùy - Chuyên viên

Email: hathuthuy19891975@gmail.com

- Đưa tin bài website

- Hậu cần cho các đoàn công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài tới trường

- Công tác văn phòng

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.