11:44, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Lê Ngọc Tuyền và Nguyễn Thị Hòa

04/01/2017 4:04 CH.   863 lượt xem

                                                                                                                        BBT

 

Sáng ngày 4/01/2017, khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Lê Ngọc Tuyền - khóa III và Nguyễn Thị Hòa - khóa IV Cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

 

 

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Hòa

 

Buổi bảo vệ luận văn được điều hành bởi Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác, gồm có: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu; PGS.TS Phạm Trọng Toàn; TS. Ngô Thị Nam; PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai; TS. Nguyễn Thị Thanh Phương trong vai trò là Phản biện, Ủy viên và Thư ký.

 

Học viên Lê Ngọc Tuyền trình bày đề tài “Dạy học phân môn Học hát khối lớp 5 Trường Tiểu học Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội”

 

            Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Trọng Toàn, học viên Lê Ngọc Tuyền nghiên cứu đề tài “Dạy học phân môn Học hát khối lớp 5 Trường Tiểu học Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội”. Từ lâu, âm nhạc đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giáo dục, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh lớp 5, nhằm giúp các em phát triển đầy đủ về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Xuất phát từ thực tế là giáo viên âm nhạc tại Trường Tiểu học Ban Mai, tác giả luận văn nhận thấy mặc dù đã có sự đầu tư về cơ sở vật chất, nhưng trên thực tế hiệu quả giáo dục âm nhạc trong nhà trường vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội; giáo viên chưa áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học hiện đại và phát huy được năng lực chủ động, tích cực của mỗi học sinh… Trước thực trạng trên, học viên nghiên cứu, đề xuất các phương pháp dạy học âm nhạc phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học môn Âm nhạc nói chung và phân môn Học hát của khối lớp 5 nói riêng. Qua kết quả khả thi sau thực nghiệm sư phạm, Hội đồng đánh giá cao khả năng ứng dụng của đề tài trong thực tế giảng dạy âm nhạc tại Trường Tiểu học Ban Mai và các cơ sở đào tạo có tính tương đồng.

 

Học viên Nguyễn Thị Hòa trả lời câu hỏi của Hội đồng

 

            Âm nhạc cổ truyền đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam xưa và vẫn giữ một vị trí đáng kể trong sự phát triển của xã hội ngày nay. Tuy nhiên, trong diễn trình phát triển của dân tộc, hoạt động giao lưu và hội nhập văn hóa đặt ra những thách thức lớn trong việc bảo tồn giá trị của âm nhạc cổ truyền. Trước tình hình đó, học viên Nguyễn Thị Hòa đã nghiên cứu đề tài “Dạy học môn âm nhạc cổ truyền Việt Nam cho sinh viên CĐSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc” do PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai hướng dẫn nhằm đưa ra những kết quả khảo sát thực trạng, đồng thời đề xuất phương pháp đổi mới việc dạy và học môn âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Việc đưa âm nhạc cổ truyền vào giảng dạy tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc nói riêng, các trường nghệ thuật nói chung được Hội đồng đánh giá là hoạt động có ý nghĩa tích cực đối với việc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa, nghệ thuật của dân tộc trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Sau phần trình bày chi tiết của các học viên, Hội đồng đã đưa ra nhận xét và đặt câu hỏi cho hai học viên. Về ưu điểm, nội dung hai luận văn phù hợp với tên đề tài và mã số chuyên ngành đào tạo; đề tài của hai luận văn không trùng lặp với những công trình nghiên cứu trước đó; có tính thời sự và ý nghĩa khoa học cao; kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo trong giảng dạy và các công trình nghiên cứu có liên quan. Bên cạnh ưu điểm, Hội đồng cũng có những góp ý về một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trong luận văn của hai học viên.

Đánh giá cao thái độ nghiên cứu nghiêm túc của hai học viên, Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc của học viên Lê Ngọc Tuyền và học viên Nguyễn Thị Hòa đạt loại Xuất sắc.

 

Hai tân Thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hướng dẫn khoa học và các

thành viên trong Hội đồng