11:51, Ngày 21/10/2017
     
 

Thông báo

Tổ chức các Câu lạc bộ cho mọi lứa tuổi trong dịp Hè năm 2017

31/05/2017 11:21 SA.   351 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 730 /TB-ĐHSPNTTW-TTƯD&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các Câu lạc bộ cho mọi lứa tuổi trong dịp Hè năm 2017

______________

 

 

Nhằm mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, lí thú, lành mạnh cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp Hè 2017 với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”. Thúc đẩy sự phát triển về thể chất, trí tuệ, rèn luyện sức khỏe, nâng cao các kỹ năng vận động gắn với nghệ thuật. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện cho thanh thiếu niên, nhi đồng sự tự tin, bạo dạn khi đứng trước đông người, góp phần giáo dục kỹ năng sống.

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương giao cho Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật tổ chức các Câu lạc bộ cho mọi lứa tuổi trong dịp Hè năm 2017, cụ thể như sau:

1. Các Câu lạc bộ

- Câu lạc bộ Nghệ thuật: Piano, Keyboard, Guitar, Đàn bầu, Trống nhạc nhẹ, Thanh nhạc, Múa, Mỹ thuật.

- Câu lạc bộ Thể thao: Bóng bàn, Cầu lông, Võ cổ truyền.

2. Miễn và giảm học phí

2.1. Miễn học phí: Miễn học phí tháng đầu tiên cho học sinh, theo số lượng quy định của từng Câu lạc bộ, cụ thể như sau:

 

- Piano:        15 học sinh;

- Keyboard: 15 học sinh;

- Guitar:       15 học sinh;

- Đàn bầu:            15 học sinh;

- Trống nhạc nhẹ: 15 học sinh;

- Thanh nhạc:       30 học sinh;

- Bóng bàn: 20 học sinh;

- Cầu lông:  20 học sinh.

* Lưu ý:

+ Một học sinh chỉ được đăng ký miễn phí 01 Câu lạc bộ.

+ Nếu số lượng học sinh miễn phí đã được đăng ký hết, người học sẽ được giảm phí theo qui định.

2.2. Giảm học phí:

- Giảm từ 9% đến 22% học phí của tháng đầu tiên, tùy từng Câu lạc bộ, không giới hạn số học sinh.

- Sau thời gian miễn, giảm học phí, học sinh đóng học phí theo qui định của Nhà trường.

3. Thời gian hoạt động

- Bắt đầu hoạt động từ ngày 21/5/2017 vào các ngày trong tuần (sẽ có lịch học chi tiết cho từng Câu lạc bộ).

- Các Câu lạc bộ miễn phí chỉ được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính (sáng: 8h00 - 12h00; chiều: 13h00 - 17h00).

4. Hình thức hoạt động: Tổ chức hoạt động theo hình thức tập thể, nhóm, cá nhân… được qui định theo từng Câu lạc bộ.

5. Chi tiết liên hệ

- Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật, tầng 1, nhà A1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại VP: 0462.516.416; đ/c Phùng Hoàng Việt: 0977151652.

 

Nơi nhận:

-  Ban Giám hiệu;

-  Đơn vị, cá nhân liên quan;

-  Lưu VT, TTƯD&PTNT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Đình Tuấn