11:50, Ngày 21/10/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Nguyễn Thị Hồng Hải và Đoàn Thị Trà

11/08/2017 1:19 CH.   130 lượt xem

                        BBT

 

Chiều ngày 10/8/2017, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Thị Hồng Hải - khóa III Đoàn Thị Trà - khóa V chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

 

Phiên làm việc của Hội đồng 1

 

Đề tài 1: Dạy học môn Âm nhạc cho sinh viên Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Quảng Nam. 

Thành viên Hội đồng: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; TS. Ngô Thị Nam; TS. Đỗ Thị Minh Chính; PGS.TS. Vũ Hướng; PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai (Phản biện, Ủy viên và Thư ký)

Học viên: Nguyễn Thị Hồng Hải

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đỗ Hiệp

Tóm tắt nội dung: Đề tài đi vào tìm hiểu thực trạng dạy học môn âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Quảng Nam, từ đó đề xuất điều chỉnh phân phối thời lượng, nội dung chương trình các phân môn âm nhạc, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc.

Xếp loại: Giỏi

Đề tài 2: Dạy học Âm nhạc cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi tại Trường Mầm non Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Thành viên Hội đồng: PGS.TS. Vũ Hướng (Chủ tịch Hội đồng); TS. Đỗ Thị Minh Chính; TS. Ngô Thị Nam; PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai; PGS.TS. Hà Thị Hoa (Phản biện, Ủy viên và Thư ký)

Học viên: Đoàn Thị Trà

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Tóm tắt nội dung: Đề tài khảo sát chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc và đánh giá ưu nhược điểm, đồng thời đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi tại Trường Mầm non Văn Miếu, thành phố nam Định.

Xếp loại: Giỏi