11:55, Ngày 21/10/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Đinh Văn Tân và Nguyễn Thị Thu Ba

11/08/2017 1:21 CH.   141 lượt xem

                     BBT

 

Chiều ngày 9/8/2017, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên Đinh Văn Tân - khóa II Nguyễn Thị Thu Ba - khóa III chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Phiên làm việc của Hội đồng 1

 

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có:  TS. Đào Đăng Phượng: Chủ tịch Hội đồng;  Các thành viên khác: PGS.TS. Phan Văn Tú; GS.TS. Lê Ngọc Canh; TS. Lê Thị Thu Hiền; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; PGS.TS. Trần Đình Tuấn (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai Hội đồng).

Đề tài 1: Quản lý dịch vụ văn hóa ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Học viên: Đinh Văn Tân

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Văn Tú

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận quản lý dịch vu văn hóa và đánh giá thực trang quản lý dịch vụ văn hóa ở thành phố Hạ Long, luận văn đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam

Học viên: Nguyễn Thị Thu Ba

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Ngọc Canh

Tóm tắt nội dung: Xác định đặc điểm, giá trị nghệ thuật múa Cơtu tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa Cơtu, luận văn đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơtu ở tỉnh Quảng Nam.

Xếp loại: Giỏi