11:48, Ngày 21/10/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc

03/10/2017 5:00 CH.   77 lượt xem

                     BBT

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 29/9/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc khóa IV và khóa V.

 

Phiên làm việc sáng 29/9:

Hội đồng 1 điều hành Lễ bảo vệ

Đề tài 1: Ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao trong dạy học Thanh nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Thành viên Hội đồng: PGS.TSKH. Vũ Hướng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Hà Thị Hoa; TS. Đỗ Thị Minh Chính; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến; PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí.

Học viên: Lô Thị Thủy

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Tóm tắt nội dung: Luận văn tìm hiểu đặc điểm ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao; đưa ra biện pháp dạy học thanh nhạc các ca khúc của ông nhằm nâng cao chất lượng thể hiện cho sinh viên hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc

Xếp loại: Xuất sắc.

Đề tài 2: Dạy học hát cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào.

Thành viên Hội đồng: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Vũ Hướng; PGS.TS. Hà Thị Hoa; TS. Đỗ Thị Minh Chính; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí.

Học viên: Amonlath Santyvong

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Tóm tắt nội dung: Tác giả luận văn đề xuất các biện pháp dạy học môn Hát cho sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Lào.

Xếp loại: Giỏi

Phiên làm việc chiều ngày 29/9

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng 2

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS Vũ Tự Lân; PGS.TS. Trịnh Hoài Thu; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến; PGS.TS. Trần Bảo Lân; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai Hội đồng).

Đề tài 1: Dạy học Dân ca Đông Anh cho sinh viên Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Học viên: Phạm Thị Hải

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

Tóm tắt nội dung: Luận văn tìm hiểu quá trình hình thành và những giá trị nghệ thuật của dân ca Đông Anh, Thanh Hóa; đánh giá thực trạng dạy học thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật thanh nhạc trong xử lý các làn điệu dân ca Đông Anh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Thanh nhạc tại cơ sở đòa tạo.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Dạy học đàn Electric Guitar hệ Trung cấp Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Học viên: Dương Thanh Hải

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

Tóm tắt nội dung: Căn cứ chương trình đào tạo hệ Trung cấp đàn Guitar tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tác giả luận văn nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đàn Electric Guitar trình độ trung cấp chuyên nghiệp phù hợp với cơ sở nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi