11:27, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc

13/10/2017 10:13 SA.   141 lượt xem

                     BBT

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 11/10/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên khóa V, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. 

Phiên làm việc sáng

Điều hành Lễ bảo vệ có GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Vũ Tự Lân; PGS.TS. Hà Thị Hoa; GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị; TS. Nguyễn Thị Thanh Phương (trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Ca khúc thiếu nhi sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian trong dạy học Âm nhạc bậc Tiểu học.

Học viên: Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

Tóm tắt nội dung: Tác giả luận văn đã phân tích những chất liệu âm nhạc dân gian và giá trị nghệ thuật của những ca khúc này sử dụng trong chương trình môn Âm nhạc bậc Tiểu học. Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cho các giáo viên môn Âm nhạc bậc Tiểu học sử dụng trong dạy học.

Xếp loại: Giỏi

Đề tài 2: Các ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ Dâng hoa tại giáo phận Thái Bình.

Học viên: Mai Đức Mạnh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu để tìm ra biện pháp truyền dạy bộ Dâng hoa mang âm hưởng Chèo đã gắn bó lâu đời trong đời sống văn hóa, tâm linh của cộng dồng Giáo phận Thái Bình

Xếp loại: Giỏi

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng

 

Phiên làm việc chiều

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: TS. Nguyễn Thiếu Hoa; TS. Lê Anh Tuấn; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Dàn dựng chương trình biểu diễn Nghệ thuật Âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở Đoàn Đào - Phù Cừ - Hưng Yên.

Học viên: Phạm Thị Huyên

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Ngọc Canh

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu cách dàn dựng chương trình nghệ thuật và hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi học sinh và thực tế dạy học âm nhạc Trường THCS Đoàn Đào. Từ đó có phương pháp cụ thể để ứng dụng vào chương trình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc của cơ sở nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi.