11:25, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của học viên Đỗ Khắc Sơn

16/10/2017 3:42 CH.   156 lượt xem

                     BBT

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 13/10/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho  học viên Đỗ Khắc Sơn - khóa V chuyên nghành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh; TS. Ngô Thị Nam; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai Hội đồng).

Đề tài: Dạy học dân ca Mường cho sinh viên Sư phạm, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Học viên: Đỗ Khắc Sơn

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Bảo Lân

Tóm tắt nội dung: Luận văn tìm hiểu khái quát về văn hóa Mường và đặc điểm của dân ca Mường ở tỉnh Hòa Bình; tìm hiểu chương trình dạy học môn dân ca tại Trường CĐSP Hà Bình. Trên cơ sở những đánh giá thực trạng qua quá trình khảo sát, luận văn đưa ra các biện pháp dạy học dân ca Mường tại cơ sở nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi.

Tân Thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng