11:24, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

23/10/2017 9:22 CH.   149 lượt xem

                     BBT 

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 19/10/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên khóa V, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc. 

Điều hành Lễ bảo vệ có GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh; TS. Nguyễn Bích Vân; PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Hạ Long. 

 Học viên: Liễu Quỳnh Như

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng dạy học đàn phím điện tử cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Hạ Long, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đệm đàn cho sinh viên.

Xếp loại: Giỏi

            Đề tài 2: Dạy học dàn phím điện tử tại Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh.

            Học viên: Nguyễn Kiều My

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu nêu để đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học đàn phím điện tử tại Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh. Xếp loại: Giỏi

 

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng