11:41, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 27 khoa Mỹ thuật

21/02/2011 9:07 SA.   1899 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

2129

Nguyễn Thị Thu Hương

16.11.76

Hà Nội

2130

Phạm Mạnh Hà

07.09.77

Hà Sơn Bình

2131

Đặng Mạnh Hà

26.04.78

Thái Bình

2132

Đinh Mạnh Hà

29.08.78

Hà Bắc

2133

Đặng Tuấn Linh

18.10.77

Thái Bình

2134

Lê Thị Kiên

05.06.76

Thanh Hóa

2135

Trần Duy Đồng

09.12.76

Thanh Hóa

2136

Nguyễn Văn Đại

01.01.77

Thái Bình

2137

Thái Văn An

29.03.76

Nghệ An

2138

Đinh Như Khuê

20.08.78

Ninh Bình

2139

Mai Thị Hương

14.09.78

Nam

2140

Nguyễn Thị Oanh

10.09.76

Hà Tây

2141

Nguyễn Thị Hương

07.09.77

Hà Tây

2142

Phạm Thị Vân

25.04.78

Nghệ An

2143

Lê Thị Thanh Xuân

05.02.76

Vĩnh Phú

2144

Hà Thị Thu Hường

19.08.77

Hà Bắc

2145

Nguyễn Thị Hải Hà

17.01.78

Thái Bình

2146

Lò Thị Hiền

06.06.76

Lai Châu

2147

Nguyễn Quốc Cảnh

19.05.77

Hà Tây

2148

Hoàng Thị Phương

14.02.72

Hà Tây

2149

Nguyễn Văn Cảnh

30.12.74

Hà Tây

2150

Đinh Văn Hương

29.02.72

Hà Bắc

2151

Hà Văn Toản

25.10.76

Hòa Bình

2152

Nguyễn Văn Hoanh

28.08.78

Hải Dương

2153

Dương Nguyễn Hoàng

18.01.78

Hà Nội

2154

Lê Thị Hồng Hạnh

11.11.77

Vĩnh Phú

2155

Nguyễn Tuấn Anh

27.11.78

Hải Hưng

2156

Nguyễn Văn Dũng

04.06.77

Hải Hưng

2157

Bạc Thị Bua

10.07.78

Sơn La

2158

Nông Văn Huân

02.03.75

Cao Bằng

2159

Hoàng Văn Sáng

31.10.76

Cao Bằng

2160

Nguyễn Bích Thảo

12.10.77

Sơn Tây

2161

Nguyễn Văn Tình

22.07.79

Hà Bắc

2162

Lê Hoài Nam

20.07.75

Hải Hưng

2163

Vương Văn Khoa

17.02.71

Nghĩa Lộ

2164

Nguyễn Thị Hải Yến

11.09.77

Hà Bắc

2165

Phạm Hồng Huế

05.04.79

Quảng Ninh

2166

Nguyễn Văn Phương

19.08.78

Hà Nội

2167

Trần Thị Phương Loan

12.10.76

Hải Dương

2168

Bùi Văn Hưng

25.05.78

Hà Tây

2169

Đặng Thị Thanh Huyền

23.02.77

Hà Tây

2170

Nguyễn Thị Mai Loan

25.09.77

Nam

2171

Nguyễn Thị Thùy

10.03.77

Hải Hưng

2172

Phạm Đại Công

22.10.73

Văn Yên

2173

Nguyễn Thành Vương

22.02.78

Hàm Yên

2174

Vũ Thanh Thắng

18.04.78

Hà Sơn Bình

2175

Vũ Hữu Cương

08.11.74

Sơn La

2176

Vũ Huy Hoàn

01.04.74

Thanh Hóa

2177

Lại Anh Tuấn

29.03.77

Thái Bình

2178

Lương Mạnh Tuấn

15.05.77

Hà Sơn Bình

2179

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

10.09.76

Vĩnh Phú

2180

Nguyễn Doãn Hưng

15.06.77

Hà Sơn Bình

2181

Phạm Ngọc Dũng

09.01.76

Hòa Bình

2182

Nguyễn Văn Đạt

04.01.76

Thái Bình

2183

Hoàng Văn Khởi

15.06.76

Thái Bình

2184

Nguyễn Công Toàn

15.08.75

Thái Bình

2185

Đỗ Hồng Sơn

19.08.78

Việt Trì

2186

Trịnh Tuấn Anh

11.01.75

Thái Bình

2187

Nguyễn Ngọc Trường

05.04.77

Hà Tây

2188

Vũ Tiến Dũng

24.03.72

Sơn La

2189

Triệu Tuyên Đạt

10.09.76

Hà Nội

2190

Nguyễn Quốc Diệp

23.07.76

Hà Nội

2191

Lương Thị Lệ Giang

31.07.77

Sơn La

2192

Bùi Đức Khiêm

24.10.77

Yên Bái

2193

Nguyễn Thị Minh Hiếu

27.01.78

Hà Tây

2194

Nguyễn Thái Cơ

10.11.76

Hải Hưng

2195

Nguyễn Trung Thành

08.03.78

Hải Hưng

2196

Nguyễn Thị Nhã

10.02.78

Hà Bắc

2197

Nguyễn Mỹ Hạnh

20.11.77

Vĩnh Phú

2198

Hà Thị Thúy Nga

19.09.78

Yên Bái

2199

Nguyễn Cao Cường

15.07.78

Vĩnh Phú

2200

Lê Thị Hồng Thúy

14.06.78

Thanh Hóa

2201

Lê Phương Thái

10.12.77

Hà Tây

2202

Cao Duy Hưởng

05.10.77

Thái Bình

2203

Nguyễn Hoàng Thanh

18.08.77

Lào Cai

2204

Dương Thị Hồng Lê

24.10.77

Hải Hưng

2205

Trần Thị Là

31.01.77

Lào Cai

2206

Phạm Thị Thúy

14.12.77

Thái Nguyên

2207

Cung Hoàng Nam

20.11.78

Hà Nội

2208

Nguyễn Thị Thanh Trúc

18.11.76

Mộc Châu

2209

Phùng Thị Huệ

19.07.78

Sơn La

2210

Vũ Mạnh Cường

16.11.77

Nghĩa Lộ

2211

Bế Việt Thắng

20.06.72

Cao Bằng

2212

Nguyễn Thị Diệp Quy

16.08.78

Hải Dương

2213

Lê Thị Thu

11.09.77

Hà Tây

2214

Phạm Thị Thơm

28.11.78

Thái Bình

2215

Bùi Tiến Thành

24.08.77

Bắc Thái

2216

Dương Thị Thơ

10.10.78

Hà Tĩnh

2217

Lê Minh Đức

07.05.78

Quảng Ninh

2218

Lê Đức Thanh

12.05.74

Hà Tây

2219

Vũ Hải Đăng

23.08.78

Hồng Lý

2220

Nguyễn Cao Khánh

28.06.76

Mỹ Văn

2221

Nguyễn Mạnh Hùng

15.08.77

Thái Bình

2222

Phạm Đức Giang

08.03.77

Vĩnh Phúc

2223

Nguyễn Văn Khoa

13.01.77

Thái Bình

2224

Đặng Trần Chung

25.06.77

Thái Bình

2225

Văn Đức Thành

19.04.78

Vĩnh Phú

2226

Nguyễn Đức Huy

03.05.78

Nam

2227

Trương Thanh Tùng

22.12.75

Sơn La

2228

Nguyễn Khắc Đoàn

27.02.78

Hà Tây

2229

Hoàng Thị Thanh Hoa

28.04.78

Thái Bình

2230

Hoàng Đức Lập

29.08.78

Nam

2231

Phạm Thị Vi Diễn

02.08.78

Nam Ninh

2232

Mai Thị Hồng

11.08.78

Nam Ninh

2233

Nguyễn Văn Long

13.10.78

Hà Tây

2234

Đặng Anh Đức

24.04.78

Thái Bình

2235

Đinh Thị Mỹ Hạnh

15.11.78

Ninh Bình

2236

Lê Quang Huy

28.12.78

Thái Bình

2237

Nguyễn Tiến Tường

19.01.77

Vĩnh Phú

2238

Đặng Đình Tuấn

05.12.73

Thái Bình

2239

Đặng Thanh Quang

04.07.76

Hà Bắc

2240

Nguyễn Thị Ánh Hồng

07.10.78

Thái Bình

2241

Lê Thị Luyến

10.01.78

Vĩnh Phú

2242

Lê Văn Nam

21.03.78

Hải Hưng

2243

Tạ Thanh Ngọc

24.07.78

Vĩnh Phú

2244

Trần Ngọc Cư

04.10.78

Thái Bình

2245

Nguyễn Văn Bình

08.03.77

Hải Phòng

2246

Hoàng Hiếu Trung

05.10.78

Hà Nội

2247

Trương Mạnh Hà

05.09.77

Hà Tây

2248

Vũ Việt Tiến

05.10.78

Gia Phú

2249

Nguyễn Thành Công

14.10.72

Vĩnh Phú

2250

Bùi Thị Tâm

10.11.78

Lào Cai

2251

Bùi Quang Tuyến

24.07.76

Lào Cai

2252

Vũ Thị Lệ Thủy

28.02.78

Apatit

2253

Phạm Minh Huệ

09.08.78

Lào Cai

2254

Phạm Thị Thanh Xuân

04.03.78

Hoàng Liên Sơn

2255

Tạ Minh Huyền

13.10.78

Hoàng Liên Sơn

2256

Phạm Thọ Thiện

18.06.74

Hoàng Liên Sơn

2257

Vũ Thị Mỹ

13.02.78

Hải Hưng

 

Quay lại