11:42, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 9 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:20 SA.   1893 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

179

Hoàng Thị Phương Yến

12.03.58

Hà Nội

180

Hoàng Thị Diệu Thúy

15.01.59

Quảng Ninh

181

Nguyễn Thị Thu

10.05.60

Hà Sơn Bình

182

Đỗ Thị Thành

05.07.53

Hải Phòng

183

Hoàng Anh Phong

20.09.49

Vĩnh Phú

184

Thạc Thị Kim Oanh

16.06.58

Hà Nội

185

Nguyễn Thị Nghề

12.07.54

Hà Sơn Bình

186

Nguyễn Thị Kim Minh

04.07.58

Hà Đông

187

Nguyễn Thị Minh Khang

15.01.59

Vĩnh Phú

188

Nguyễn Thị Xuân Hương

12.01.54

Hà Nội

189

Trần Công Hòa

25.10.58

Hải Hưng

190

Cao Thị Bích

14.02.58

Hải Hưng

191

Nguyễn Thị Yên

15.11.61

Lạng Sơn

192

Lại Quốc Việt

27.10.60

Hà Nội

193

Đinh Kim Thịnh

11.08.58

Quảng Ninh

194

Nguyễn Thị Thiện

22.09.58

Hà Đông

195

Ngô Thị Hương Thủy

31.07.57

Hà Nội

196

Nguyễn Thị Thủy

20.11.61

Hải Hưng

197

Nguyễn Thị An Thủy

09.08.60

Quân Y Viện 6

198

Vũ Thị Ngân Thanh

04.08.58

Hà Nội

199

Trương Minh Tiến

09.09.58

Hà Sơn Bình

200

NguyễnThị Tâm

30.10.57

Quảng Ninh

201

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

05.11.60

Sơn Tây

202

Ngô Tôn Nhân

20.03.55

Nam Ninh

203

Nguyễn Thị Kim Ngân

18.11.59

Hà Nội

204

Trần Thị Mai

14.03.53

Hải Phòng

205

Nguyễn Thị Lẽ

12.05.58

Hải Phòng

206

Nguyễn Thị Bích Lan

13.12.59

Tân Thế Giới

207

Trương Thanh Hiếu

06.02.59

Hải Phòng

208

Nguyễn Đức Hiếu

16.09.52

Quảng Ninh

209

Nguyễn Thị Hiên

24.01.57

Hải Hưng

210

Đoàn Thị Thu Hiên

07.04.59

Hà Nội

211

Nguyễn Thị Hiền

21.08.60

Hải Hưng

212

Nguyễn Thị Hường

20.08.58

Hà Nội

213

Trần Thị Lan Hương

17.09.58

Hà Tĩnh

214

Lưu Lan Hương

06.08.61

Hà Sơn Bình

215

Đồng Thị Hương

13.01.61

Hải Dương

216

Nguyễn Thu Hương

01.12.60

Hà Nội

217

Nguyễn Thị Hợp

05.01.59

Hà Nội

218

Nguyễn Thị Hồng Hà

08.12.58

Hà Nội

219

Dương Thị Hoa

17.09.60

Thanh Hóa

220

Nguyễn Thị Thu Hạnh

11.04.58

Hải Hưng

221

Phạm Thị Cường

20.05.53

Hải Phòng

222

Nguyễn Đăng Dũng

01.07.59

Sơn Tây

223

Phan Thị Đào

22.02.57

Thanh Hóa

224

Trần Thị Bình

11.01.59

Hải Hưng

225

Lê Trần Bắc

30.12.57

Bắc Giang

226

Trần Thị Kim Anh

08.08.61

Hải Phòng

227

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

22.03.61

Lạng Sơn

228

Hoàng Thị Thu Hà

21.02.61

Hà Nội

 

Quay lại