04:48, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 10 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:22 SA.   2064 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

229

Đặng Thị Viễn Anh

24.12.61

Nam Định

230

Nguyễn Quốc Bảo

24.06.54

Hà Nội

231

Phạm Thị Ngọc Bích

13.11.61

Hà Nội

232

Tống Đức Cửu

25.11.48

Hòa Bình

233

Nguyễn Thị Hoàng Dung

13.09.59

Hà Nội

234

Phạm Thị Dung

17.07.62

Hà Nội

235

Nguyễn Thị Kim Dung

08.10.61

Hà Nội

236

Trần Thị Thanh Hương

29.06.59

Nam Định

237

Ngô Thị Minh Hằng

06.07.58

Yên Bái

238

Lê Thị Bích Hồng

30.07.62

Hà Nội

239

Võ Thị Thanh Hương

25.01.61

Hà Nội

240

Đinh Thị Huệ

15.09.51

Nam Ninh

241

Trần Thị Quỳnh Hợp

07.04.60

Hà Nội

242

Nguyễn Thị Hạnh

02.08.60

Nam Ninh

243

Nguyễn Quang Huy

01.06.58

Hà Nội

244

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

16.12.58

Nam Ninh

245

Nguyễn Minh Tuấn

28.05.62

Hải Phòng

246

Đỗ Thái Yên

05.07.61

Hải Hưng

247

Dương Thị Hoàng Yến

08.07.62

Sơn Tây

248

Lê Minh Khiêm

28.06.61

Hà Sơn Bình

249

Đinh Trung Kiên

01.02.51

Nam

250

Phạm Thị Khanh

03.10.56

Hà Nội

251

Huỳnh Thị Hoa

14.07.57

Thái Lan

252

Nguyễn Thị Yến

26.09.56

Thanh Hóa

253

Võ Thị Lý

30.05.60

Quảng Bình

254

Nguyễn Thị Tuyết Minh

19.01.58

Hà Nội

255

Nguyễn Thị Tuyết Nga

13.11.59

Hà Nội

256

Đỗ Trọng Kiệm

01.06.47

Vĩnh Phú

257

Nguyễn Văn Kiều

08.10.47

Nam Ninh

258

Bùi Thị Bích Lan

03.10.56

Tuyên Quang

259

Vũ Thị Mai

08.08.67

Thanh Hóa

260

Quân Thị Nguyệt

03.01.58

Lao Cai

261

Phó Thị Minh Nguyệt

02.05.62

Hà Nội

262

Trần Thảo Nguyên

27.08.82

Hà Nội

263

Phạm Thị Nghĩa

02.01.52

Vĩnh Phú

264

Đoàn Thị Đông Phương

01.06.61

Hà Nội

265

Phạm Thị Phượng

08.07.60

Nghệ Tĩnh

266

Nguyễn Thị Sinh

05.01.60

Hải Phòng

267

Nguyễn Chí Tiến

10.08.61

Hà Đông

268

Lê Anh Thu

28.08.58

Hà Nội

269

Triệu Minh Thủy

19.05.62

Sơn Tây

270

Trần Mạnh Tuấn

20.06.57

Hải Hưng

271

Nguyễn Văn Tâm

12.09.53

Hà Nội

272

Lê Thị Kim Thanh

02.11.60

Hà Nội

273

Trịnh Thị Băng Tâm

08.01.62

Vĩnh Phú

274

Lê Thị Nguyệt Thu

08.10.60

Hà Nội

275

Phạm Thị Thiên

10.03.57

Hải Hưng

276

Đào Thị Vượng

15.10.53

Nam Ninh

277

Phạm Thị Bích Vân

10.02.61

Nam Định

278

Lại Hồng Phong

09.02.60

Thái Nguyên

279

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

12.02.60

Nam Định

280

Nguyễn Ngọc Tuấn

20.09.58

Hà Nội

281

Lăng Thị Bích Thu

25.05.60

Việt Bắc

 

Quay lại