11:31, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 11 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:23 SA.   1885 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

283

Nguyễn Thị Kim Oanh

04.12.62

Hà Nội

284

Phạm Thị Mười

12.02.61

Hải Hưng

285

Hoàng Tuyết Mai

13.09.62

Bắc Thái

286

Hà Thị Mai Loan

13.12.59

Hà Nội

287

Lê Thị Hồng

18.08.61

Hà Bắc

288

Lê Thị Yến

18.09.62

Hà Nội

289

Bùi Anh Tôn

01.05.62

Nghệ Tĩnh

290

Mạc Thu Thủy

05.09.62

Hà Nội

291

Vương Thị Lợi

14.04.57

Nam Ninh

292

Nguyễn Thị Cẩm

03.04.61

Nghệ Tĩnh

293

Đỗ Thị Minh Chính

03.07.63

Hà Sơn Bình

294

Lê Thị Phương Dung

28.05.63

Hà Nội

295

Nguyễn Mạnh Dũng

04.10.55

Hải Hưng

296

Dương Tiến Đức

23.05.55

Hải Hưng

297

Tô Thị Định

18.01.62

Lào Cai

298

Phạm Thanh Hà

22.04.61

Nam Ninh

299

Phạm Thị Thanh Hằng

21.11.62

Hà Nội

300

Nguyễn Thúy Hằng

05.10.61

Hà Nội

301

Bùi Thị Hòa

20.03.55

Hà Sơn Bình

302

Lô Đức Sang

25.09.52

Hải Hưng

303

Nguyễn Thị Kim Hồng

08.04.62

Hà Nội

304

Bạch Thị Hương

06.12.63

Hà Sơn Bình

305

Nguyễn Thị Bích Hiền

10.08.57

Hà Sơn Bình

306

Ngô Mỹ Lệ

14.04.63

Hà Nội

307

Vũ Thị Mai Lý

20.10.62

Hải Hưng

308

Trần Thị Tuyết Mai

16.11.61

Hà Sơn Bình

309

Đỗ Thị Mai

12.08.62

Hà Sơn Bình

310

Trương Thị Nghĩa

02.04.60

Hà Nội

311

Đỗ Thị Bích Nguyệt

23.01.62

Hà Nội

312

Dương Thị Ngọc

09.08.63

Bắc Thái

313

Thao On

04.04.59

Viên Chăn Lào

 

Quay lại