11:29, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 13 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:26 SA.   2002 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

348

Lê Thị Thu An

01.07.64

Hải Hưng

349

Đặng Thị Minh Ánh

23.05.64

Hải Phòng

350

Phạm Thị Thúy Cúc

03.01.66

Sơn La

351

Nguyễn Quốc Cường

16.08.53

Vĩnh Phú

352

Chu Văn Tân

16.08.62

Vĩnh Phú

353

Nguyễn Giang Thơ

15.05.61

Nam Ninh

354

Phạm Đức Toàn

05.12.64

Hải Phòng

355

Dương Anh Tuấn

09.07.63

Hà Nội

356

Nguyễn Anh Tuấn

03.03.61

Hà Sơn Bình

357

Phùng Quang Tuấn

16.09.64

Nam Ninh

358

Đặng Thu Hà

25.01.64

Nghệ An

359

Quản Thị Hồng Hạnh

22.04.62

Hải Hưng

360

Đỗ Thị Kim Hoa

28.04.64

Bắc Thái

361

Đồng Thị Hồng

16.12.65

Hà Sơn Bình

362

Hoàng Lan

05.11.65

Hải Phòng

363

Trần Ngọc Lan

04.08.64

Hải Phòng

364

Nguyễn Quế Loan

23.09.64

Hải Phòng

365

Phạm Thị Mơ

18.04.65

Thái Bình

366

Phạm Quế Nguyên

25.02.62

Thái Bình

367

Trịnh Thị Nhuấn

02.12.62

Hải Phòng

368

Bùi Đức Phái

14.03.61

Hải Hưng

369

Phùng Văn Phương

30.12.64

Cao Bằng

370

Mai Sơn

21.04.58

Nghệ Tĩnh

371

Đoàn Thị Him

05.05.63

Hải Hưng

372

Nguyễn Thị Yến

10.06.65

Hải Hưng

 

Quay lại