04:54, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 14 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:27 SA.   1836 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

383

Lữ Văn Bảy

10.07.63

Nam Ninh

384

Phạm Thị Bích

23.12.65

Hải Hưng

385

Vy Thị Tuyết Chinh

13.02.64

Vĩnh Phú

386

Nguyễn Huyền Trân

01.07.67

Hà Bắc

387

Từ Thị Tần

05.09.62

Trung Quốc

388

Đoàn Mạnh Thắng

27.02.64

Hà Nội

389

Bùi Thị Bích Vân

28.02.64

Hà Sơn Bình

390

Vy Thị Thúy

27.08.62

Vĩnh Phú

391

Nguyễn Hồng Quân

10.06.65

Thái Bình

392

Chung Chí Phát

29.11.62

Nam Định

393

Nguyễn Thị Phương Nhi

16.02.65

Vĩnh Phú

394

Nguyễn Thị Ngọc

10.11.62

Hà Nội

395

Nguyễn Thị Nga

12.06.65

Hà Sơn Bình

396

Dương Tuyết Nga

29.11.57

Hà Nội

397

Vũ Thị Thu Liên

19.03.63

Lạng Sơn

398

Chu Quang Khanh

11.07.64

Hải Hưng

399

Trần Thị Hương

04.06.64

Nam Ninh

400

Trần Mạnh Hùng

04.01.59

Thái Bình

401

Nguyễn Thị Huệ

28.08.66

Nam Ninh

402

Nguyễn Hoàng

14.01.62

Hải Phòng

403

Nguyễn Minh Hằng

28.12.65

Hà Nội

404

Trần Thùy Dương

02.11.65

Hà Nội

405

Trần Lã Dũng

07.09.65

Cao Bằng

406

Lê Văn Cường

15.11.66

Hà Sơn Bình

 

Quay lại