22:11, Ngày 22/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 15 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:29 SA.   1955 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

406

Lê Thị Bình

30.08.65

Sơn La

407

Nguyễn Thị Kim Chi

06.05.63

Thái Bình

408

Nguyễn Thị Hồng Dung

16.08.66

Hà Sơn Bình

409

Vũ Thị Kim Dung

20.01.66

Sơn La

410

Đoàn Thị Bích Hà

31.12.64

Phú Thọ

411

Nguyễn Thị Ngọc Hà

10.04.67

Hà Sơn Bình

412

Nguyễn Thị Hạnh

07.04.63

Hải Hưng

413

Phạm Thị Bích Hảo

14.04.64

Bắc Thái

414

Nguyễn Thị Hoài

04.07.66

Hà Sơn Bình

415

Nguyễn Thị Thương Huyền

01.01.65

Sơn La

416

Huỳnh Thu Hương

01.11.65

Hoàng Liên Sơn

417

Nguyễn Thị Lý

07.01.65

Bắc Thái

418

Nguyễn Thị Hằng Nga

30.10.65

Sơn La

419

Nguyễn Ngọc

28.08.61

Thái Bình

420

Phạm Thị Kim Nhung

31.01.67

Bắc Thái

421

Trần Thị Ninh

19.11.66

Hoàng Liên Sơn

422

Nguyễn Thục Nữ

12.04.64

Hà Nội

423

Nguyễn Thị Phượng

26.03.65

Hà Đông

424

Phạm Thị Phượng

08.08.66

Hoàng Liên Sơn

425

Nguyễn Kỳ Quốc

22.03.66

Hải Phòng

426

Nguyễn Thị Kim Quy

27.04.68

Hà Sơn Bình

427

Lê Thị Kim Thanh

10.05.64

Nam Ninh

428

Nguyễn Đức Thắng

20.05.66

Lạng Sơn

429

Đòa Thị Thiềng

14.11.54

Hải Hưng

430

Đoàn Thị Thơm

25.12.66

Hà Sơn Bình

431

Đặng Văn Thuấn

13.11.65

Hải Hưng

432

Chu Thị Thanh Thủy

03.09.64

Nghệ Tĩnh

433

Đặng Thị Thanh Thủy

23.03.65

Hà Sơn Bình

434

Hoàng Thanh Thủy

04.03.65

Bắc Thái

435

Kiều Thị Bích Thủy

24.10.67

Sơn La

436

Phạm Thị Thủy

07.12.67

Nam Ninh

437

Trần Thị Minh Thủy

04.11.66

Hải Phòng

438

Nguyễn Hữu Toàn

23.11.63

Hải Phòng

439

Nguyễn Thị Cẩm Tú

06.09.65

Hà Nội

440

Hồ Đức Tùng

18.08.59

Hà Nội

441

Nguyễn Thị Tuyết

23.12.66

Hà Sơn Bình

442

Đỗ Thúy Vân

19.6.65

Hà Sơn Bình

443

Nguyễn Thị Vân

29.01.57

Hà Nội

444

Trần Thị Yến

26.03.64

Lạng Sơn

445

Vũ Thị Yến

06.02.61

Hải Dương

 

Quay lại