11:34, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 16 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:30 SA.   1860 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

446

Phạm Thị Kim Anh

23.05.64

Vĩnh Phú

447

Nguyễn Thị Vân Anh

17.06.67

Hải Phòng

448

Nguyễn Ngọc Ca

24.05.64

Thái Bình

449

Mai Sỹ Cải

29.09.64

Thanh Hóa

450

Đào Thị Thanh Cầm

16.06.67

Vĩnh Phú

451

Phạm Xuân Cảnh

25.12.67

Hải Hưng

452

Nguyễn Thị Kim Chung

11.12.67

Hoàng Liên Sơn

453

Hoàng Văn Chỉnh

14.05.64

Cao Bằng

454

Nguyễn Văn Chương

08.08.66

Hà Bắc

455

Nguyễn Thị Đào

15.01.66

Hải Hưng

456

Phạm Sỹ Đường

22.08.67

Hà Tuyên

457

Lại Thị Hà

22.05.68

Hà Bắc

458

Phan Thị Thu Hà

10.10.66

Hà Nội

459

Phạm Thị Hoa

20.10.66

Bắc Thái

460

Lý Thị Hiền

01.09.65

Hà Sơn Bình

461

Phạm Đức Hùng

11.10.60

Hà Sơn Bình

462

Nguyễn Thị Hương

27.11.68

Hà Sơn Bình

463

Nguyễn Thị Thu Hằng

29.04.68

Quảng Ninh

464

Trương Phan Lan Hương

11.05.66

Hà Nội

465

Dư Trung Kiên

19.02.68

Vĩnh Phú

466

Lưu Thị Lan

14.08.66

Hải Phòng

467

Đồng Bích Lan

31.08.65

Hà Tuyên

468

Lê Thị Kim Lan

15.05.67

Hoàng Liên Sơn

469

Vũ Thị Tuyết Lan

29.05.69

Hà Tuyên

470

Lăng Văn Long

04.05.64

Lạng Sơn

471

Nguyễn Thị Lương

06.05.66

Hà Tuyên

472

Đào Thị Mai

06.01.67

Hải Hưng

473

Trần Thị Minh

30.03.68

Hải Phòng

474

Nguyễn Thị Nga

19.09.67

Hoàng Liên Sơn

475

Hà Thị Như

05.06.65

Hà Bắc

476

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

10.08.64

Vĩnh Phú

477

Đào Thị Ngoan

20.09.62

Hải Phòng

478

Đỗ Thị Oanh

04.03.68

Quảng Ninh

479

Vũ Hoài Phương

15.02.68

Hải Hưng

480

Bùi Thị Hồng Quế

20.10.67

Vĩnh Phú

481

Hoàng Văn Sơn

22.01.64

Bắc Thái

482

Nguyễn Văn Sinh

14.05.68

Hà Bắc

483

Trần Thị Thảo

24.11.68

Hoàng Liên Sơn

484

Nguyễn Văn Tân

09.09.60

Hải Phòng

485

Đào Thị Hương Thu

20.09.67

Hà Bắc

486

Hoàng Kim Thanh

01.08.68

Quảng Ninh

487

Hoàng Bích Thủy

21.12.68

Quảng Ninh

488

Trần Quốc Tuấn

07.12.68

Hải Phòng

489

Phạm Đình Tuyên

13.01.68

Hải Hưng

490

Vũ Thị Thành

14.01.66

Hoàng Liên Sơn

491

Phạm Thị Vân

18.02.68

Quảng Ninh

492

Trần Bích Vân

09.03.68

Bắc Thái

493

Nguyễn Ngọc Vân

30.01.65

Hà Nội

494

Phùng Quang Vĩnh

28.08.67

Hải Hưng

495

 

 

 

496

Đặc cách:

 

 

497

Nguyễn Huy Thọ

15.04.39

Hà Nội

498

Trần Thị Phương

06.10.54

Hải Hưng

499

Chu Thị Nho

17.05.52

Hà Nội

500

Nguyễn Bích Ngọc

29.11.52

Hà Nội

 

Quay lại