11:41, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 17 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:31 SA.   1763 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

508

Đặng Minh Chung

10.10.68

Hà Nội

509

Lê Hữu Chung

15.09.66

Hà Sơn Bình

510

Phạm Đình Chiến

11.12.62

Thái Nguyên

511

Phạm Quế Chi

11.07.67

Cao Bằng

512

Nguyễn Minh Chiến

25.02.68

Hải Hưng

513

Lê Thị Bạch Dương

15.05.69

Lai Châu

514

Nguyễn Thị Kim Dung

03.04.65

Hải Hưng

515

Sầm Thị Hiền

16.11.69

Cao Bằng

516

Chu Bích Hằng

08.02.70

Lạng Sơn

517

Vũ Huy Hạnh

21.03.69

Quảng Ninh

518

Nguyễn Thị Phương Hoa

26.08.69

Vĩnh Phú

519

Trần Đức Hùng

14.01.68

Hải Hưng

520

Nguyễn Quang Huy

25.10.69

Vĩnh Phú

521

Thái Thị Thanh Hà

24.04.70

Sơn La

522

Nguyễn Văn Hạnh

26.12.69

Hoàng Liên Sơn

523

Đồng Thị Kim Hoa

16.10.68

Hà Tuyên

524

Tạ Thị Thanh Hạnh

29.10.69

Hoàng Liên Sơn

525

Trịnh Thị Tùng Lâm

12.11.69

Hà Tuyên

526

Trịnh Thị Ngọc Lan

09.04.67

Thanh Hóa

527

Lê Thị Lan

15.10.66

Bắc Thái

528

Nguyễn Thị Phương Nga

24.05.69

Hải Phòng

529

Nguyễn Thị Nga

25.05.65

Thanh Hóa

530

Nguyễn Thị Nga

07.05.65

Hà Tuyên

531

Nguyễn Thị Nga

17.02.69

Hải Hưng

532

Phan Tuyết Nhi

05.06.69

Nam Ninh

533

Vũ Bích Nga

30.10.69

Lạng Sơn

534

Đỗ Thị Oanh

14.04.69

Quảng Ninh

535

Nguyễn Thị Kim Oanh

14.01.68

Hòa Bình

536

Nguyễn Thế Phương

26.12.69

Thái Bình

537

Đặng Cao Sơn

10.08.67

Hà Bắc

538

Nguyễn Thị Thùy

19.11.68

Hải Phòng

539

Nguyễn Quốc Trường

17.05.68

Quảng Ninh

540

Lê Mạnh Thắng

01.08.67

Hà Bắc

541

Nguyễn Thị Thủy

12.02.68

Hải Hưng

542

Nguyễn Thị Tuyết

10.01.69

Hòa Bình

543

Nguyễn Văn Thúy

07.07.66

Hà Bắc

544

Lê Thọ Thủy

10.08.65

Thanh Hóa

545

Chu Văn Tượm

19.08.67

Hà Bắc

546

Nguyễn Mạnh Tưởng

27.11.66

Vĩnh Phú

547

Đồng Kim Thoa

10.08.69

Hà Tuyên

548

Ngô Thị Hải Yến

02.04.69

Thái Bình

Đặc cách                                                         

549

Đào Ngọc Bảo

03.03.37

Hà Bắc

550

Nguyễn Đình Chiến

20.12.51

Nam Ninh

551

Hoàng Văn Dịp

14.06.54

Lạng Sơn

552

Lê Thị Kim Diệp

18.10.52

Vĩnh Phú

553

Trần Văn Dần

03.03.38

Quảng Ninh

554

Trần Đức

26.03.53

Quảng Bình

555

Phạm Tiến Giang

14.03.36

Hải Phòng

556

Nguyễn Thị Giao

20.06.53

Hà Bắc

557

Trần Thế Hiển

01.07.41

Lai Châu

558

Nguyễn Thị Huệ

01.02.54

Nam Ninh

559

Nguyễn Thị Hoa

02.04.52

Nam Ninh

560

Trần Văn Hòa

05.11.51

Hà Sơn Bình

561

Đỗ Trọng Kiêm

01.06.47

Vĩnh Phú

562

Nguyễn Thị Kim Ngân

16.05.52

Hải Hưng

563

Đặng Tất Nguyễn

08.08.43

Thái Bình

564

Nguyễn Quang Phú

23.05.50

Vĩnh Phú

565

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

14.10.42

Hưng Yên

566

Lũ Văn Sẹn

11.07.40

Lai Châu

567

Nguyễn Kim Tục

02.04.49

Vĩnh Phú

568

Lê Thị Bích Thành

02.07.44

Nam Ninh

569

Nguyễn Thanh Tố

24.09.42

Nam Ninh

570

Trương Thị Hồng Vân

25.05.58

Vĩnh Phú

571

Đỗ Thị Thanh

04.01.51

Nam Định

572

Đỗ Thị Dung

28.06.55

Hà Nội

573

Đỗ Thị Yến

16.12.51

Hà Nội

574

Nguyễn Xuân Luật

25.02.49

Hải Hưng

575

Trần Thị Chung

01.04.52

Thái Lan

576

Nguyễn Thị Thục

20.10.53

Nam Ninh

577

Phạm Thị Bích Nga

15.12.53

Hải Dương

578

Nguyễn Việt

08.02.54

Nghệ An

579

Đỗ Xuân Sinh

01.08.46

Nam Ninh

580

Trần Kim Khánh

01.10.36

Hà Nội

581

Nguyễn Văn Chương

19.08.48

Nam Ninh

582

Phùng Văn Tuấn

19.04.53

Hà Nội

583

Nguyễn Ngọc Mai

10.01.51

Hải Phòng

584

Nguyễn Đức Hiếu

06.09.59

Hà Nội

585

Chu Thanh Hương

07.02.59

Hà Nội

586

Lương Văn Vang

07.12.38

Tuyên Quang

587

Trần Thắng

15.02.52

Bắc Ninh

588

Lý Thu Hiền

08.06.57

Hà Nội

589

Trần Mạnh Cường

30.11.41

Hà Nội

590

Trần Doãn Diên

01.06.50

Hà Nội

 

Quay lại