04:51, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 19 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:33 SA.   2031 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

629

Bế Thị Vân Anh

30.07.70

Lạng Sơn

630

Nguyễn Thị Diệu Anh

27.02.70

Thanh Hóa

631

Trần Thị Bích

14.11.70

Thanh Hóa

632

Trần Thị Bình

28.09.70

Quảng Ninh

633

Hoàng Thị Ngọc Diệp

04.07.65

Hà Nội

634

Trần Thị Dung

20.12.68

Thái Bình

635

Phùng Thị Hồng Giang

27.02.71

Hà Nội

636

Tiêu Hà Hải

19.09.71

Hải Hưng

637

Vi Thị Hải

16.02.71

Hải Hưng

638

Trịnh Thế Nhân

15.05.67

Hải Hưng

639

Nguyễn Thị Hường

05.09.69

Quảng Ninh

640

Bùi Thị Thanh Hoa

30.08.69

Vĩnh Phú

641

Dương Thị Liên Hoa

11.07.70

Hải Hưng

642

Nguyễn Thị Hoa

08.10.69

Lạng Sơn

643

Nguyễn Thế Hùng

28.09.70

Hải Phòng

644

Phạm Hữu Huy

08.02.70

Thái Bình

645

Mai Thị Hương

03.02.69

Hà Sơn Bình

646

Nguyễn Thị Thanh Hương

27.03.70

Vĩnh Phú

647

Chu Thị Minh Hường

30.04.70

Vĩnh Phú

648

Nguyễn Ngọc Lan

10.08.70

Nghệ Tĩnh

649

Bùi Gia Lý

10.03.68

Nghệ Tĩnh

650

Lê Văn Minh

15.12.69

Hoàng Liên Sơn

651

Đặng Hiếu Nam

27.05.70

Ninh Bình

652

Nguyễn Thị Hồng Nhung

03.07.71

Thái Bình

653

Nguyễn Kim Oanh

09.10.69

Thái Nguyên

654

Bùi Thị Mai Phương

21.08.72

Thái Nguyên

655

Nguyễn Thị Việt Tân

03.01.70

Vĩnh Phú

656

Nguyễn Thị Thanh Thảo

26.12.71

Hà Sơn Bình

657

Ngô Thị Thắm

21.05.70

Hà Sơn Bình

658

Đinh Thị Bích Thủy

26.10.70

Hòa Bình

659

Nguyễn Thị Việt Toàn

21.06.69

Vĩnh Phú

660

Đỗ Anh Tuấn

19.11.71

Vĩnh Phú

661

Lê Anh Tuấn

20.09.68

Ninh Bình

662

Vũ Minh Tuấn

15.07.71

Quảng Ninh

663

Nguyễn Huyền Trâm

20.10.71

Hà Nội

664

Đào Tiên Trí

10.05.71

Hải Hưng

665

Hoàng Thị Vinh

27.01.65

Bắc Thái

666

Hoàng Việt

30.12.70

Hải Phòng

667

Nguyễn Thanh Xuân

10.04.70

Hoàng Liên Sơn

668

Bùi Thị Phượng

24.12.67

Thanh Hóa

669

Hoàng Thị Ánh Ngọc

29.03.69

Nghĩa Lộ

 

Quay lại