04:49, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 22 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:36 SA.   2115 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

746

Hoàng Thanh Bình

06.02.73

Hà Nội

747

Vũ Văn Củng

06.07.73

Hải Phòng

748

Dương Thị Thanh Châm

06.02.73

Thanh Liêm

749

Lê Quang Đôn

08.08.73

Nam

750

Phan Thị Thúy Hà

02.06.73

Quảng Ninh

751

Vũ Hồng Hải

23.04.74

Nghĩa Lộ

752

Nguyễn Văn Hạnh

05.06.74

Hà Bắc

753

Nguyễn Duy Hạnh

21.01.71

Phú Thọ

754

Lê Thị Thu Hiền

22.10.73

Hoàng Liên Sơn

755

Nguyễn Thị Thu Hiền

20.08.74

Hà Tây

756

Lê Thị Quỳnh Hoa

02.05.74

Hà Nội

757

Nguyễn Bội Hoàn

19.10.73

Nam

758

Nguyễn Thị Kim Hoàn

15.08.73

Vĩnh Phú

759

Nguyễn Thị Hồng

17.03.73

Hà Đông

760

Nguyễn Mạnh Hùng

10.05.73

Hà Nội

761

Nguyễn Thị Thanh Huyền

05.09.74

Nam Ninh

762

Lê Vinh Hưng

31.10.71

Hải Phòng

763

Trần Thái Hưng

28.11.68

Thanh Hóa

764

Đinh Thị Mai Hương

29.01.74

Hà Nội

765

Hoàng Thị Thu Hương

20.01.71

Hà Tây

766

Lê Thu Hương

12.12.73

Thái Bình

767

Tạ Thị Hương

15.05.71

Hải Hưng

768

Đào Xuân Kiên

11.10.70

Hà Tây

769

Đinh Quang Kiều

10.02.73

Phú Thọ

770

Nguyễn Thị Hoàng Lam

21.09.75

Hà Nội

771

Hà Phạm Ngọc Lâm

08.05.74

Vĩnh Phú

772

Đặng Thị Lam

20.06.74

Hưng Yên

773

Lê Thị Lợi

05.06.74

Hải Hưng

774

Vũ Văn Lực

17.07.71

Bắc Kan

775

Trịnh Hải Lý

25.03.73

Bà mẹ - Trẻ Sơ Sinh

776

Trần Thị Phương Nam

15.03.73

Hà Nội

777

Lê Thị Bích Ngọc

18.03.74

Hải Phòng

778

Nông Thị Ánh Nguyệt

26.05.74

Cao Bằng

779

Nguyễn Thị Nhung

12.07.74

Bà mẹ - Trẻ Sơ Sinh

780

Lê Quỳnh Như

07.02.74

Hà Tây

781

Nguyễn Thị Lan Phương

14.12.74

Hải Hưng

782

Thái Thị Hồng Phương

14.09.73

Thái Bình

783

Thi Thi Kim Phương

12.09.74

Hà Nội

784

Phạm Thị Ngọc Quỳnh

04.11.73

Nghệ Tĩnh

785

Hoàng Thị Hoài Sâm

10.10.74

Nghệ Tĩnh

786

Đào Thị Thái

26.05.74

Hải Hưng

787

Nguyễn Thị Thúy

05.08.74

Hải Hưng

788

Bùi Thị Thu Thủy

03.08.74

Hải Hưng

789

Lê Thị Thu Thủy

18.04.72

Ninh Bình

790

Phạm Thị Thu Trang

03.06.74

Thanh Hóa

791

Nguyễn Thị Phương Trâm

30.09.74

Hà Nội

792

Nguyễn Phong Vân

23.07.72

Hà Tây

793

Nguyễn Thị Vân

23.05.74

Hòa Bình

794

Lại Thị Thu Yên

18.10.74

Vĩnh Phú

 

Quay lại