11:47, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 23 khoa Âm nhạc

21/02/2011 9:36 SA.   2047 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

795

Nguyễn Thanh Bình

27.06.74

Hà Nội

796

Hứa Quang Chiến

02.07.73

Yên Bái

797

Nguyễn Thị Chín

08.08.75

Hà Tây

798

Đoàn Đức Cường

12.10.75

Lào Cai

799

Nguyễn Thị Kim Dung

11.08.75

Sơn Tây

800

Đỗ Thị Hương Giang

07.04.75

Vĩnh Phú

801

Đặng Thị Thu Hà

01.12.74

Hà Tây

802

Nguyễn Văn Hạnh

22.11.74

Hà Tây

803

Phạm Thị Thu Hạnh

01.06.75

Hà Tây

804

Phùng Thị Hạnh

31.12.74

Vĩnh Phú

805

Trần Bích Hạnh

29.07.74

Hà Nội

806

Trịnh Xuân Hảo

24.10.75

Hà Bắc

807

Hoàng Thúy Hằng

08.11.73

Hà Nội

808

Nguyễn Thị Hằng

20.12.73

Hà Tây

809

Nhữ Thị Hậu

11.02.74

Hà Tây

810

Đoàn Ngân Hiếu

04.06.75

Thái Bình

811

Trần Thị Hòa

01.01.74

Nam

812

Cấn Thị Thanh Hoài

09.02.74

Hà Tây

813

Bùi Thị Thu Hồng

23.04.74

Tuyên Quang

814

Trần Thế Hưng

06.10.74

Yên Bái

815

Phạm Thị Hương

08.06.75

Thanh Hóa

816

Quách Thùy Hương

27.05.76

Hà Nội

817

Lê Thị Thu Hường

13.07.74

Hà Tây

818

Trần Quốc Khánh

22.02.73

Lào Cai

819

Nguyễn Thị Lan

02.01.75

Hà Nội

820

Nguyễn Thị Hoàng Lan

09.05.75

Nam

821

Trịnh Thị Lan

12.10.75

Thanh Hóa

822

Hà Phạm Thăng Long

16.01.75

Vĩnh Phú

823

Phạm Thị Lộc

18.04.75

Phú Thọ

824

Ngô Thị Hải Lý

31.03.74

Nghĩa Lộ

825

Quản Thương Lý

28.05.73

Hà Nội

826

Hà Thị Thúy Minh

01.06.74

Hà Tây

827

Hoàng Thúy Nga

01.09.74

Hà Tây

828

Nguyễn Thị Hằng Nga

12.11.75

Nghệ An

829

Đặng Đình Ngọc

22.10.74

Hà Tây

830

Nguyễn Thị Kim Oanh

07.09.74

Hà Tây

831

Nguyễn Thị Lan Phương

01.09.74

Hà Nội

832

Đào Thị Thu Quang

20.09.72

Hà Tây

833

Lê Trọng Sơn

08.10.75

Sơn Tây

834

Hà Thị Băng Tâm

21.05.75

Hòa Bình

835

Nguyễn Thị Tâm

09.10.74

Nghệ An

836

Đỗ Thị Anh Tần

27.08.73

Sơn Tây

837

Nguyễn Hữu Thắng

16.08.75

Hà Tây

838

Trương Văn Thi

26.02.73

Hải Hưng

839

Phạm Thị Thịnh

05.12.75

Hà Tây

840

Bùi Quang Thuận

23.01.74

Hà Bắc

841

Vũ Thị Hồng Thúy

11.11.72

Nam

842

Nguyễn Thị Thanh Thủy

24.10.75

Hà Tây

843

Nguyễn Anh Tuấn

06.10.74

Thái Bình

844

Trần Thị Tuyết

10.06.75

Thái Bình

845

Vương Thị Ánh Tuyết

05.07.75

Hà Tây

846

Nguyễn Thị Thanh Vân

08.08.75

Thanh Hóa

847

Dương Quang Việt

28.01.73

Hà Bắc

848

Lê Thị Minh Xuân

07.01.74

Thanh Hóa

849

Đinh Thị Hải Yến

25.05.74

Yên Bái

 

Quay lại