11:34, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 32 khoa Âm nhạc

21/02/2011 11:09 SA.   2895 lượt xem

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

1

Hoàng Thị Kim Anh

20.07.82

Thanh Hóa

2

Trần Thị Lan Anh

30.7.82

Thanh Hóa

3

Dương Ngọc Bích

20.05.82

Hà Nội

4

Lương Đức Chính

27.07.79

Sơn La

5

Nguyễn Văn Cương

24.06.82

Hải Phòng

6

Nguyễn Việt Cường

19.10.83

Hải Phòng

7

Nguyễn Đức Đạt

24.09.83

Hòa Bình

8

Bùi Thị Thu Giang

02.07.82

Hà Nội

9

Hoàng Thị Hà

19.01.80

Thanh Hóa

10

Đặng Thị Hanh

05.06.81

Thanh Hóa

11

Đỗ Ánh Ngọc

31.12.82

Hà Tây

12

Nguyễn Thị Hoà

05.09.82

Vĩnh Phúc

13

Phạm Thị Thu Hoài

02.02.82

Yên Bái

14

Nguyễn Nghĩa Hồng

27.07.79

Vĩnh Phúc

15

Nguyễn Thị Hương

16.04.82

Nghệ An

16

Lưu Văn Khải

15.08.80

Nam Định

17

Hà Văn Khiêm

03.01.82

Tuyên Quang

18

Ng Hồng Linh

26.12.83

Hà Nội

19

Đặng Thu Loan

18.08.82

Phú Thọ

20

Nguyễn Thị Luyến

16.07.82

Ninh Bình

21

Đặng Thị Trà My

29.09.83

Nghệ An

22

Nguyễn Thị Ngoan

10.01.81

HưngYên

23

Phạm Thị Thu Hiền

19.11.82

Hà Tây

24

Vũ Đăng Ninh

04.09.83

Hải Phòng

25

Trần Thị Nữ

12.05.81

Thanh Hóa

26

Tạ Thị Lan Phương

05.04.82

Bắc Giang

27

Trần Trọng Quỳnh

07.09.82

Hà Tây

28

Nguyễn Văn Tam

09.02.81

Thái Bình

29

Lý Ngọc Chiến

15.04.82

Lào Cai

30

Hoàng Phương Thảo

30.12.82

Hà Tây

31

Nguyễn Văn Thắng

03.04.81

Thanh Hóa

32

 Ng. Thị Hương Thu

28.07.83

Quảng Ninh

33

Trương Thị Thu Thuỷ

22.03.83

Thanh Hóa

34

Đinh T Thương Thương

14.09.82

Thái Nguyên

35

Phạm Thị Tiền

30.12.82

Hải Phòng

36

Ngô Huyền Trang

20.08.83

Tuyên Quang

37

Nguyễn Thu Trang

24.08.82

Quảng Ninh

38

Nguyễn Huy Tuấn

15.08.81

Hà Tây

39

Nguyễn Huy Tú

27.04.83

Thanh Hóa

40

Ng.  T Khánh Vân

28.07.82

Hà Nội

41

Nguyễn T Bạch Dương

26.09.80

Lào Cai

42

Trần Công Huân

08.09.83

Lào Cai

43

Nguyễn Thị Mơ

18.02.83

Lào Cai

44

Trần T Kim Oanh

15.01.83

Lào Cai

45

Đặng Phương Thuỳ

02.04.82

Lào Cai

46

Nguyễn T Lan Anh

09.02.83

Nghệ An

47

Bùi Thanh Bình

11.10.82

Tuyên Quang

48

Lại Lan Chi

28.01.83

Hà Nội

49

Nguyễn Khắc Cường

07.11.82

Phú Thọ

50

Nguyễn Văn Cường

20.06.81

Bắc Ninh

51

Khánh Duy

10.11.81

Bắc Ninh

52

Ng.  Thị Hồng Điệp

06.07.82

Hà Nội

53

Đinh Thị Giang

15.06.80

Ninh Bình

54

Ng. Thị Thanh Hà

23.09.83

Hải Phòng

55

Nguyễn Văn Hảo

20.07.83

Bắc Giang

56

Vũ Thị Mỹ Hạnh

07.03.81

Thanh Hóa

57

Lương T Thanh Hằng

23.10.83

Hà Nội

58

Nguyễn  Phương Hiền

26.12.83

Ninh Bình

59

Nguyễn Huy Hoàng

10.08.82

Thanh Hóa

60

Trịnh Quang Huy

13.10.80

Hải Phòng

61

Nguyễn Thịnh Hưng

10.02.76

Yên Bái

62

Đặng Thị Thanh Hương

15.02.81

Thanh Hóa

63

Nguyễn Đức Kiên

30.07.82

Hà Nội

64

Nguyễn Thị Liên

06.09.79

Thanh Hóa

65

Phạm Thuỳ Linh

06.11.82

Thanh Hóa

66

Nguyễn Thị Lụa

10.07.82

Ninh Bình

67

Lê Tiến Mạnh

28.09.82

Nghệ An

68

Hàn  Giáng My

11.04.82

Hà Nội

69

Nguyễn Phương Nga

22.07.81

Hà Tây

70

Nguyễn Thị Mai Ngọc

11.10.82

Thanh Hóa

71

Hà Thị Hồng Nhung

31.10.83

Quảng Ninh

72

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

02.03.83

Phú Thọ

73

Nguyễn Minh Sáng

04.04.81

Sơn La

74

Trịnh Thị Thanh Tâm

10.10.83

Quảng Ninh

75

Nguyễn Đức Tài

21.11.81

Hà Tây

76

Nguyễn Thị Thanh

15.06.82

Thanh Hóa

77

Trần Phương Thảo

04.09.83

Ninh Bình

78

Trịnh Văn Thắng

05.11.80

Nam Định

79

Phạm Thị Hồng Thuý

05.11.81

Ninh Bình

80

Đinh Xuân Thuỵ

31.10.80

Thanh Hóa

81

Vũ Ngọc Thương

08.09.82

Hà Nội

82

Nguyễn T Thu Trang

16.03.81

HưngYên

83

Tăng Thị Thu Trang

08.03.83

Thanh Hóa

84

Bùi Anh Tuấn

25.12.82

Phú Thọ

85

Chử Minh Tiến

16.05.82

Phú Thọ

86

Trịnh Bích Vân

17.09.82

Hà Nội

87

Nguyễn Quốc Vinh

25.02.82

Hải Dương

88

Lê Thị Thu Dung

04.01.82

Lào Cai

89

Nguyễn Thanh Hoàn

15.09.83

Lào Cai

90

Phạm T. Đương Huyền

15.09.79

Lào Cai

91

Phạm Minh Phương

31.10.79

Lào Cai

92

Lê Hoài Nam

16.03.81

Lào Cai

93

Ng Thị Hải Vân

26.05.82

Lào Cai

94

Ng Thị Anh Tuyết

14.04.81

Lào Cai

95

Nguyễn Thị Vân Anh

25.01.83

Nghệ An

96

Nguyễn Văn Bình

01.01.82

Nam Định

97

Nguyễn Mạnh Cường

27.02.83

Tuyên Quang

98

Nguyễn Thị Diệp

28.12.81

Thanh Hóa

99

Nguyễn Thị Kim Dung

16.03.82

Hòa Bình

100

Phan Thị Duyên

12.05.82

Hà Nội

101

Phạm Hữu Điệp

02.10.82

Thanh Hóa

102

Nguyễn Thị Giang

19.06.76

Hà Tây

103

Trần Thị Thu Hà

18.08.79

Nghệ An

104

Lê Viết Hải

11.07.81

Thanh Hóa

105

Lê Ngọc Hân

09.12.83

Quảng Ninh

106

Phạm Thị Hoàng Hiệp

06.11.82

Hà Nội

107

Đoàn Thị Ngọc Huyền

21.11.82

Ninh Bình

108

Vũ Thế Hùng

28.06.82

Quảng Ninh

109

Nguyễn Ngọc Hưng

10.05.80

HưngYên

110

Nguyễn Thu Hương

27.10.83

Hà Nội

111

Phạm Thị Khanh

20.08.79

Thanh Hóa

112

Ng.  Mai Thuỳ Linh

21.12.82

Thái Nguyên

113

Bùi Viết Long

15.09.81

Phú Thọ

114

Nguyễn Thị Ly Na

16.10.81

Thanh Hóa

115

Nguyễn Thị Nguyệt

05.02.82

Thanh Hóa

116

Phạm Thị Ninh Nhâm

20.05.82

HưngYên

117

Lại Thị Hồng Nhung

09.09.82

Nam

118

Đỗ Anh Quyên

01.08.83

Hà Nội

119

Trần Đình Quý

27.03.78

Nam Định

120

Nguyễn Thị Thanh

20.08.82

Thanh Hóa

121

Bùi Thị Xuân Thảo

24.08.82

Hải Phòng

122

Bùi Hồng  Thắm

30.04.82

Hà Tĩnh

123

Đặng Thị Thuỷ

26.03.82

Bắc Giang

124

Phạm Thị Thuý

20.06.82

Nam Định

125

Vũ Thị Hiền Thục

10.10.82

Hòa Bình

126

Đặng Chí Tình

16.04.81

Thái Bình

127

Nguyễn Thu Trang

03.01.83

Hà Nội

128

Nguyễn Văn Trọng

13.07.80

Hải Dương

129

Lê Hồng Trung

20.12.80

Thanh Hóa

130

Nguyễn Minh Thành

30.06.82

Nam Định

131

Nguyễn Phương Tứ

20.06.82

Bắc Giang

132

Ng.   Thị Hồng Vân

19.04.83

Phú Thọ

133

Nguyễn Thị Yến

16.06.82

Quảng Ninh

134

Phạm Thị Thu Hiền

14.03.82

Lào Cai

135

Lê Thanh Hiệp

20.07.82

Lào Cai

136

Tẩn Quang  Minh

30.10.80

Lào Cai

137

Phạm Thị Ngọc

17.06.80

Lào Cai

138

Nguyễn Thanh Tuấn

27.11.82

Lào Cai

139

Lê Thị Hồng Vân

25.09.83

Lào Cai