11:58, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 28 khoa Mỹ thuật

21/02/2011 11:13 SA.   1892 lượt xem

T.T

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

1

Quách Thị Ngọc

An

18.08.80

Hải Hưng

2

Nguyễn Tuấn

Anh

16.10.77

Hà Tây

3

Phan Hoàng

Anh

15.08.78

Hải Hưng

4

Lê Hải

Anh

14.01.78

Thanh Hoá

5

Vũ Thị Thanh

Bình

17.08.78

Hà Tây

6

Dương Quý

Công

15.11.79

Hải Dương

7

Nguyễn Thành

Công

14.10.72

Vĩnh Phú

8

Nguyễn Hải

Chương

22.01.76

Vĩnh Phú

9

Lưu Thị

Chi

17.04.78

Vĩnh Phú

10

Lê Quyết

Chiến

24.04.77

Nam

11

Lê Đức

Chỉnh

07.12.78

Thái Bình

12

Ngô Đức

Chính

20.12.78

Hà Nội

13

Nguyễn Cao

Cường

15.07.78

Vĩnh Phú

14

Nguyễn Thị

Dương

05.03.77

Thái Bình

15

Trần Việt

Dũng

05.06.79

Bắc Giang

16

Nguyễn Quốc

Điệp

23.07.76

Hà Nội

17

Nguyễn Trọng

Đức

17.06.78

Hà Tây

18

Vương Danh

Giang

22.05.79

Hà Tây

19

Ngô Trường

Giang

22.01.78

Hải Dương

20

Nguyễn Minh

Hương

04.04.79

Vĩnh Phú

21

Đinh Văn

Hương

29.02.72

Hà Bắc

22

Hồ Thị

Hương

04.12.77

Thái Bình

23

Trần Thu

Hồng

15.08.78

Hà Nội

24

Đỗ Thị Phương

Hường

12.03.77

Hải Hưng

25

Nguyễn Hào

Hùng

06.05.79

Thái Bình

26

Trần Mạnh

Hùng

28.10.77

Hưng Yên

27

Nguyễn Kim

Hùng

16.04.78

Yên Bái

28

Nguyễn Thế

Hùng

13.01.77

Hà Nội

29

Nguyễn Văn

Hùng

13.04.77

Quảng Ninh

30

La Văn

Hiển

09.06.79

Cao Bằng

31

Bùi Văn

Hưng

25.05.78

Hà Tây

32

Phạm Ngọc

Hưng

26.10.78

Thái Nguyên

33

Nguyễn Doãn

Hưng

15.06.77

Hà Tây

34

Tô Thị

Hoa

07.08.78

Thái Bình

35

Lê Duy

Hứa

27.08.78

Thái Bình

36

Nguyễn Duy

Huy

26.06.79

Hà Tây

37

Nguyễn Quang

Huy

19.02.80

Hà Sơn Bình

38

Ngô Thị

Huyền

30.10.77

Nghệ An

39

Nguyễn Văn

Khải

16.02.78

Hà Tây

40

Nguyễn  Đức

Lân

09.11.79

Hà Nội

41

Nguyễn Thị

Lệ

18.03.79

Hà Nội

42

Lê Thị Kim

Liên

08.12.78

Nghệ An

43

Đào Kim

Liệu

12.11.79

Hải Dương

44

Nguyễn Thế

Luân

23.08.78

Hà Tây

45

Nguyễn văn

Luyện

04.11.79

Hà Tây

46

Phan Thị

22.01.78

Sơn La

47

Trần Thị

20.10.79

Hoà Bình

48

Nguyễn T. Tuyết

Mai

27.12.78

Hà Tây

49

Nguyễn Thị

07.06.77

Hà Nội

50

Trần Xuân

Nam

05.07.77

Thái Nguyên

51

Nguyễn Hồng

Nam

28.09.78

Hà Tây

52

Mai Thị

Ngân

10.03.79

Hoàng Liên Sơn

53

Lê Thị

Nga

19.05.79

Hải Hưng

54

Tạ Thanh

Ngọc

24.07.78

Vĩnh Phú

55

Nguyễn Đình

Ngọc

20.10.76

Hà Nội

56

Nguyễn Văn

Nguyên

12.10.78

Ninh Bình

57

Nguyễn Hữu

Nguyên

11.10.77

Hà Tây

58

Lương Thị

Nhài

15.05.75

Hải Hưng

59

Lưu Thị

Nhàn

30.10.77

Hoà Bình

60

Vũ Văn

Nhạ

24.06.75

Hà Tây

61

Phí Thị Hồng

Nhung

04.12.80

Hà Nội

62

Vũ Trọng

Phương

11.11.78

Thanh Hoá

63

Đàm Thị Thu

Phương

27.05.77

Cao Bằng

64

Hồ Minh

Phương

06.10.77

Hà Nội

65

Lê Quý

Phi

19.09.78

Hà Sơn Bình

66

Tường Thế

Phong

01.12.78

Hải Hưng

67

Lê Công

Quảng

06.09.78

Hà Tĩnh

68

Nguyễn Hồng

Quang

20.03.73

Bắc Ninh

69

Vũ Thị Hồng

Quế

11.11.76

Thái Bình

70

Bùi Lê Hồng

Quyên

25.03.79

Thái Bình

71

Nguyễn Như

Quyền

11.07.78

Sơn La

72

Phạm Văn

Ruy

21.11.78

Thái Bình

73

Nguyễn Thái

Sơn

09.05.77

Hà Bắc

74

Nguyễn Mạnh

Sơn

11.06.79

Hà Tây

75

Lại Huy

Sính

13.07.77

Hoà Bình

76

Giang Ngọc

Tâm

08.08.78

Hà Tây

77

Phạm Thị

Thái

28.01.77

Hải Dương

78

Phạm Bá

Thương

25.01.77

Hà Sơn Bình

79

Lê Quang

Thành

19.10.79

Hải Dương

80

Vũ Thị

Thanh

25.10.79

Bắc Thái

81

Nguyễn Hoàng

Thanh

19.08.77

Lào Cai

82

Mai Hồng

Thương

20.11.77

Thái Bình

83

Nguyễn Đình

Thiêm

26.02.70

Vĩnh Phú

84

Nguyễn T. Minh

Thu

07.02.77

Tuyên Quang

85

Hoàng Mỹ

Thuận

10.10.78

Thanh Hoá

86

Lê Ngọc

Thuỷ

06.05.75

Thanh Hoá

87

Nguyễn Thị Thu

Thuỷ

29.12.78

Nghệ Tĩnh

88

Nguyễn Văn

Tùng

10.08.79

Hà Nội

89

Lương Văn

Tiến

26.08.79

Hải Dương

90

Vũ Mạnh

Toàn

13.04.78

Hải Dương

91

Nguyễn Đăng

Trường

29.10.78

Hà Tây

92

Nguyễn Văn

Trường

26.09.78

Vĩnh Phú

93

Hà Quang

Tuân

12.08.76

Hải Phòng

94

Trần Văn

Tuấn

01.06.77

Hà Tây

95

Đỗ Đắc

Tuấn

07.10.78

Hà Tây

96

Nguyễn Mạnh

Tuấn

14.11.76

Nam Định

97

Nguyễn Anh

Tuấn

10.09.77

Thái Bình

98

Nguyễn Đình

Văn

24.12.78

Hưng Yên

99

Lê Hữu

Vinh

09.10.75

Nghệ An

100

Lý Văn

Vinh

20.08.78

Hải Hưng

101

Đường Anh

23.03.79

Vĩnh Phú

102

Lâm Đức

Xuân

01.11.78

Cao Bằng

103

Nguyễn Thị Hải

Yến

22.04.79

Hải Dương

104

Lương Bảo

Thoa

14.06.74

Lương Sơn Hoà Bình

105

Lê Thị Tuyết

Mai

25.06.77

Vũ Thư , Thái Bình

106

Vũ Việt

Tiến

05.10.78

Lào Cai

107

Nguyễn Văn

Hải

08.11.78

Ba Vì  , Hà Tây

108

Trương Mạnh

05.09.77

Hà ĐôngHà SơnBình

109

Nguyễn Hồng

Kỳ

22.10.76

Kỳ Sơn Hoà Bình

         Học tại Hà Tây                                                                           

110

Ngô Thanh

Bình

22.05.73

Thanh Oai , Hà Tây

111

Kiều Văn

Bảng

12.12.75

Quốc Oai , Hà Tây

112

Đào Văn

Doãn

13.08.76

Chương Mỹ HàTây

113

Phùng Thị Bích

Hồng

14.11.77

Sơn Tây, Hà Tây

114

Cấn Mạnh

Hùng

23.06.79

Phú Thọ, Hà Tây

115

Lê Thu

Hằng

17.06.78

Mỹ Đức , Hà Tây

116

Cao Thị

Hoa

07.09.76

Chương Mỹ,HàTây

117

Nguyễn Thị

Hằng

13.07.78

ThườngTín ,Hà Tây

118

Nguyễn Trung

Hiếu

16.07.79

Hoài Đức , Hà Tây

119

Bùi Mạnh

Hải

20.01.77

Chương Mỹ HàTây

120

Đặng Thị Phưong

Hải

25.08.79

Chương Mỹ HàTây

121

Nguyễn Văn

Hải

22.06.79

Hoài Đức , Hà Tây

122

Trần Văn

Kiểm

05.03.76

Mỹ Đức , Hà Tây

123

Đặng Thị

Lưu

06.11.79

Phúc Thọ , Hà Tây

124

Nguyễn Thị Hải

25.01.77

Ba Vì , Hà Tây

125

Bùi Khắc

Lương

20.04.76

Ba Vì , Hà Tây

126

Phùng Đình

Long

04.01.78

Chương Mỹ HàTây

127

Nguyễn ThịThanh

Minh

25.07.78

Mỹ Đức , Hà Tây

128

Hoàng Thị

Nguyệt

14.10.71

Phú Xuyên Hà Tây

129

Nguyễn Thị

Nhung

06.10.77

Hoài Đức, Hà Tây

130

Tạ Thị Thanh

Nga

23.03.78

Đan Phượng HàTây

131

Nguyễn Khắc

Phùng

15.06.78

Ba Vì , Hà Tây

132

Hứa Thị Thanh

Thuỳ

08.05.79

Thường Tín Hà Tây

133

Ngô Thanh

Thiết

01.10.78

Ứng Hoà , Hà Tây

134

Tạ Thị

Trang

27.09.79

Ba Vì , Hà Tây

135

Nguyễn Thị

Quyên

03.03.77

Phú Xuyên Hà Tây

         Học tại Phú Thọ                                                                         

136

Lê Thị

Huệ

30.05.79

Việt Trì , Phú Thọ

137

Đinh Xuân

Hiệp

12.10.79

Sông Lô , Phú Thọ

138

Trần Minh

Khánh

29.05.73

Phú Thọ

139

Vũ Văn

Lăng

27.10.67

Đoan HùngPhúThọ

140

Bạch Tuyết

Loan

06.12.79

Sông Lô , Phú Thọ

141

Nguyễn Thế

Nam

23.12.72

Yên Lập , Phú Thọ

142

Trình Thị Việt

Ngân

30.12.79

Phú Thọ

143

Lê Minh

Phương

19.05.78

Tam ThanhPhú Thọ

144

Lê Hồng

Quang

15.10.78

Sông Lô , Phú Thọ

145

Quan Đại

Thắng

17.06.78

PhongChâuPhúThọ

146

Vũ Chiến

Thắng

21.03.76

ĐoanHùngPhú Thọ

147

Phạm Thị

Thập

02.01.73

PhongChâuPhúThọ

148

Đào Thị Phương

Thu

10.12.78

Tam ThanhPhú Thọ

149

Đặng Thị

Thuỷ

24.03.79

Lâm Thao Phú Thọ

150

Nguyễn Vĩnh

Tuấn

31.10.78

Phú Thọ

151

Trịnh Đình

Trung

11.10.78

Tam ThanhPhú Thọ

152

Vũ Tuấn

Anh

20.10.79

Sông Lô, Phú Thọ

153

Phạm Bá

Chung

18.04.71

Cẩm Khê Phú Thọ

154

Trịnh Văn

Chung

20.08.79

TX Phú Thọ

155

Nguyễn Xuân

Dũng

28.09.79

Việt Trì Phú Thọ

156

Dương Đức

Định

22.11.77

Thanh Hoà Phú Thọ

157

Bùi Thị Nam

08.09.78

Yên Lập Phú Thọ

158

Tào Thị Việt

13.10.79

Việt Trì Phú Thọ

159

Lê Minh

Hải

11.03.79

Phong Châu Phú Thọ

160

Phạm Văn

Hải

01.10.77

Thanh Hoà Phú Thọ

161

Tào Thị Thanh

Hải

30.12.77

Việt Trì Phú Thọ

162

Tô Quý

Hùng

17.12.75

TX Phú Thọ

163

Hà Thị Thu

Hường

04.10.79

Phong Châu Phú Thọ

164

Hoàng Thị

Hoà

20.08.75

Sông Lô Phú Thọ

165

Kiều Việt

Hoàng

01.03.79

Phong Châu Phú Thọ

166

Lê Phạm

Hiền

06.09.79

Phong Châu Phú Thọ

167

Ninh Thị Vân

Hồng

16.12.79

Đoan Hùng Phú Thọ

         Học tại Thanh Hoá                                                                     

168

Nguyễn Tuấn

Anh

02.02.72

Cẩm thuỷThanh Hoâ

139

Lê Văn

Cường

01.05.78

Thiệu Yên  TH

170

Lê Mạnh

Cường

10.10.77

TP Thanh Hoá

171

Trần Văn

Cường

22.12.77

Hà Trung   TH

172

Lê Minh

Châu

12.11.73

TP Thanh Hoá

173

Nguyễn Thị

Huyền

18.09.77

Hậu Lộc TH

174

Nguyễn Quang

Huy

27.08.79

TP Thanh Hoá

175

Lê Thị Thu

Hoài

07.07.78

TP Thanh Hoá

176

Lê Trung

Hương

20.05.76

Hoằng Hoá   TH

177

Lê Trọng

Khoa

01.05.76

Đông Sơn   TH

178

Lê Trung

Nguyệt

20.02.79

Hoằng Hoá   TH

179

Lê Văn

Tuấn

30.03.78

Hoằng Hoá  TH

180

Trịnh Thành

Trung

28.01.78

Thạch Thành   TH

181

Trương Lan

Phương

11.11.79

TP Thanh Hoá

182

Nguyễn Thị

Phượng

08.10.70

Yên Định TH

183

Lê Thanh

Vinh

28.02.70

Đông Sơn  Th

184

Trần Thị ái

Vân

10.10.78

Vĩnh Lộc

185

Nguyễn T. Hương

Giang

19.07.78

TP Thanh Hoá