04:51, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 29 khoa Mỹ thuật

21/02/2011 11:15 SA.   2199 lượt xem

T.T

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

1

Hoàng Vĩnh

An

23.05.72

Tam Nông_Vĩnh Phú

2

Nguyễn Ngọc

Bình

15.05.73

Ứng Hoà _Hà Tây

3

Nguyễn Thành

Công

29.12.78

Chương Mỹ_Hà Sơn Bình

4

Bùi Việt

Cường

18.05.79

T.X Sơn La

5

Lộc Thị Kim

Chi

12.02.81

Lạng Sơn

6

Trần Thị Linh

Chi

03.10.79

Hà Nội

7

Nguyễn Hồng

Chuyên

14.04.78

Hoàng Bồ _Quảng Ninh

8

Nguyễn Ngọc

Dũng

06.11.78

Mỹ Văn _Hải Hưng

9

Trần Thị

Dung

20.08.80

T.X Thái Bình

10

Vũ Văn

Duy

15.10.78

Nam Ninh_Nam Hà

11

Nguyễn Thị

Đăng

22.11.78

Đông Anh_Hà Nội

12

Nguyễn Thị

Giang

24.05.78

Mộc Châu_Sơn La

13

Lê Thị Hương

Giang

26.02.79

Thường Tín_Hà Sơn Bình

14

Nguyễn T Thu

Hằng

19.05.78

Mỹ Văn _Hải Hưng

15

Dương Thị

Hương

10.06.80

Bắc Ninh_Hà Bắc

16

Hoàng Thị

Hương

04.03.78

Phúc Thọ_Hà Sơn Bình

17

Nguyễn Thị Thu

Hương

15.10.79

Nghĩa Lộ _Hoàng Liên Sơn

18

Nguyễn Thị Mai

Hương

06.01.78

Ba Vì_Hà Tây

19

Trịnh Thị Thanh

09.12.78

Bắc Ninh

20

Đỗ Thị Thu

06.11.77

Văn Mỹ_Hải Hưng

21

Vũ Thị

01.04.79

Bắc Giang

22

Nguyễn Thị

25.01.79

Quỳnh Phụ _Thái Bình

23

Trịnh Dương

09.05.78

Hà Nội

24

Phạm Xuân

Hải

04.04.79

Thanh Trì _Hà Nội

25

Phạm Thị

Hạnh

03.03.80

Đống Đa_Hà Nội

26

Nguyễn Việt

Hồng

28.08.73

Sơn La

27

Trần Thị Minh

Hưởng

13.11.80

Thường Tín_ Hà Tây

28

Bùi Anh

Hùng

04.06.79

Tam Đảo_Vĩnh Phú

29

Hoàng Văn

Hùng

25.09.80

Tứ Kì_Hải Dưong

30

Nguyễn Mạnh

Hùng

11.07.78

Ba Vì_Hà Tây

31

Đinh Mạnh

Hiển

18.06.79

Hà Sơn Bình

32

Khổng Trọng

Hiền

19.05.79

Vĩnh Tường_Vĩnh Phúc

33

Phạm Quang

Hưng

09.07.77

Nghĩa Lộ _Hoàng Liên Sơn

34

Vũ Thị Ái

Hẹn

30.07.79

Thuỷ Nguyên _Hải Phòng

35

Nguyễn Thị Vân

Hoà

30.08.79

Quỳnh Phụ_Thái Bình

36

Nguyễn Thị

Hoa

12.03.76

Hà Đông_Hà Tây

37

Phạm Thị Thanh

Hoa

14.12.80

Hàm Yên _Tuyên Quang

38

Nguyễn Thị

Hoa

30.08.74

Hoành Bồ _  Quảng Ninh

39

Tạ Thị

Hoa

22.03.78

Đan Phưọng _HSBình

40

Trịnh Thị

Huê

21.01.79

Chương Mỹ _Hà Tây

41

Trần Quang

Huy

06.01.78

Thanh Miện _Hải Dương

42

Lương Xuân

Huy

24.05.75

Hải Hưng

43

Nguyễn Mạnh

Huy

28.11.79

Kim Bôi _Hoà Bình

44

Trần Thị Thu

Huyền

01.02.79

Đông Anh _Hà Nội

45

Trịnh Thị

Huyền

03.03.80

Hoà Bình_Hà Sơn Bình

46

Cù Cao

Khải

29.03.78

Kim Sơn_Ninh Bình

47

Đỗ Văn

Khoa

04.02.77

Thanh Hoà_Vĩnh Phú

48

Nguyễn Văn

Lam

01.06.79

Hưng Hà _Thái Bình

49

Bùi Thị Thu

Lan

23.09.78

Hoa Lư_Ninh Bình

50

Lâm Thị

Lan

10.05.79

ThanUyên_ Hoàng LiênSơn

51

Hoàng T Hương

Lan

01.04.80

Sông Thao_Phú Thọ

52

Đinh Thị Ngọc

Lan

13.02.73

TX .Cao Bằng

53

Lê Hoàng

Linh

25.09.79

Phú Xuyên _Hà Sơn Bình

54

Bùi Hoàng

Long

04.04.77

Hà Đông

55

Nguyễn Thị Bích

Luận

15.08.79

Hà Đông

56

Nguyễn Thị Mai

Ly

30.08.80

Quỳnh Lưu_nghệ An

57

Hoàng Văn

Mạnh

25.09.80

Tứ Kì_Hải Dương

58

Nguyễn Thị

Mai

09.03.78

Sơn Dương_Tuyên Quang

59

Dương Thị

Mai

21.04.79

Kim Bôi_Hà Sơn Bình

60

Phạm Tuấn

Minh

18.04.79

Quốc Oai_Hà Sơn Bình

61

Đặng Thị

Minh

15.05.79

Hải Phòng

62

Ngô Thị Hồng

Mến

23.11.78

Phù Tiên_Hải Hưng

63

Hoàng Trà

My

09.02.81

Tuyên Quang

64

Bùi Giang

Nam

05.01.78

Vĩnh Lộc _Thanh Hoá

65

Hoàng Bảo

Ngọc

15.08.77

Gia Lâm_Hà Nội

66

Nguyễn ánh

Ngọc

08.08.80

Đông Triều_Quảng Ninh

67

Trần Thị

Ngần

20.10.79

Mỹ Đức _Hà Sơn Bình

68

Cù Minh

Nguyên

10.06.80

Quỳnh Lưu_nghệ Tĩnh

69

Hoàng Thị

Nguyên

25.07.79

Yên Khánh _Ninh Bình

70

Phan

Nguyễn

09.09.80

Gia Viễn_Ninh Bình

71

Quách Thị

Nhài

14.10.75

Nam Thanh , Hải Hưng

72

Vũ Thị Thanh

Nhàn

13.08.79

Thanh Trì_Hà Nội

73

Nguyễn Văn

Nhuận

09.08.79

Thanh Trì _Hà Nội

74

Nguyễn T Hồng

Nhung

21.02.79

Yên Bái

75

Phạm Thị Tuyết

Nhung

01.12.80

Mỹ Văn_Hải Hưng

76

Nguyễn Văn

Quất

19.06.79

Ninh Thanh_Hải Hưng

77

Mai Văn

Quyết

27.07.80

Tiên Lãng_Hải Phòng

78

Phạm Thị

Sáu

12.02.77

Yên Mỗ _Ninh Bình

79

Nguyễn Tuấn

Sơn

10.08.78

Hưng Hà_Thái Bình

80

Đỗ Hồng

Sơn

19.08.78

Việt Trì _Phú Thọ

81

Nguyễn Thái

Sơn

11.08.76

Đống Đa_Hà Nội

82

Phạm Hùng

Sơn

09.10.79

Kim Môn_Hải Hưng

83

Lê Văn

Sản

23.06.78

Vĩnh Lạc_Vĩnh Phú

84

Nguyễn Đức

Sang

19.05.78

Hải Hậu_Nam Định

85

Nguyễn Thị

Sen

20.05.78

Quỳnh Phu _Thaí Bình

86

Lê Thị

Tươi

20.04.80

Nam Trực - Nam Định

87

Nguyễn Xuân

Tươi

16.07.79

Vũ Thư_Thái Bình

88

Nguyễn Mạnh

Tưởng

19.08.80

Yên Lạc_Vĩnh Phúc

89

Đặng Công

Thành

05.08.75

Hà Đông

90

Nguyễn Thanh

Thảo

30.11.78

Phúc Thọ_Hà Tây

91

Đoàn Thị

Thắm

20.01.72

Chí Linh_Hải Dương

92

Dương Nghiên

Thường

13.05.80

Gia Lâm _Hà Nội

93

Bùi Huy

Thiêm

30.10.79

Nam Ninh_Nam Hà

94

Vũ Thị

Thịnh

23.10.77

Tỉnh Hà Bắc

95

Nguyễn Công

Thuỳ

14.11.80

Hải Hậu _Hà Nam Ninh

96

Ng.  Thị Chung

Thuỷ

15.06.77

Sơn Dương _Hà Tuyên

97

Hoàng Phương

Thuỷ

30.12.80

Thanh Hoá

98

Phạm Thị

Thuỷ

04.06.78

Bắc Yên _Sơn La

99

Đỗ Xuân

Tùng

10.12.78

Chương Mỹ_Hà Tây

100

Đặng Như

Tùng

11.02.79

Hữu Lưỡng_Lạng Sơn

101

Nguyễn Tư

Tiến

07.11.79

Thạch Thành _Thanh Hoá

102

Bùi Đức

Tiến

18.11.81

Vũ Thư_Thái Bình

103

Trần Bá

Tiệp

02.11.77

Vũ Thư_Thái Bình

104

Trần Minh

16.05.80

Gia Lai_Kon Tum

105

Nguyễn Thị

Trang

14.07.80

Đông Hưng_Thái Bình

106

Bùi Thị Thu

Trang

19.09.79

Luơng Sơn _Hoà Bình

107

Đỗ   Thị  Đoan

Trang

23.06.80

Thái Thụy_Thái Bình

108

Phạm Ngọc

Trực

24.02.80

Gia Lâm _Hà Nội

109

Lê Thành

Trung

27.06.80

Việt Trì _Vĩnh Phú

110

Nguyễn Ngọc

Tuân

20.07.80

Thuận Thành_Hà Bắc

111

Chu Minh

Tuấn

16.09.79

Phú Thọ

112

Trần  Quốc

Tuấn

25.12.80

Quỳ Châu_Nghệ Tĩnh

113

Nguyễn Thị

Tuyên

06.01.81

Thuận Thành_Hà Bắc

114

Hoàng Thị

Tuyết

25.11.79

Hoà Bình

115

Hoàng Thị Hải

Vân

04.12.78

Thường Tín_Hà Sơn Bình

116

Nguyễn Thế

Vượng

01.11.76

Hà Đông

117

Nguyễn T . Hồng

Xiêm

20.11.79

Quỳnh Phu_Thái Bình

118

Phạm Thị

Yên

25.12.76

Hoài Đức_Hà Sơn Bình

119

Lê Hồng

Yến

16.11.78

Thanh Từ_Hà Nội

120

Vú Trọng

Quân

08.11.79

Thuận Thành , Hà Bắc

121

Phạm Bằng

Việt

27.05.77

Thanh Liêm , Hà Nam

122

Nguyễn Đăng

Trung

07.06.73

Vĩnh Lộc , Thanh Hoá

 

 

K 2 - Thanh Hoá

 

 

 

123

Bùi Văn

An

20.05.78

Thạch Thành , Thanh Hoá

124

Bùi Ngọc

Dũng

01.11.79

Thạch Thành , Thanh Hoá

125

Vũ Minh

Đức

18.02.79

 Triệu Sơn , Thanh Hoá

126

Vũ Thế

Long

19.07.79

Thạch Thành , Thanh Hoá

127

Lê Thị Thuỳ

Linh

20.03.79

Ba Đình , TP Thanh Hoá

128

Lê Thị

Lệ

21.05.79

Đông Sơn , Thanh Hoá

129

Lê Công

Luật

04.05.73

Yên Định , Thanh Hoá

130

Hoàng Thu

Hiền

07.12.73

TX Lào Cai , Hoàng L Sơn

131

Hoàng Thái

20.09.81

Hoàng Hoá , Thanh Hoá

132

Tào Thị  Thanh

Huyền

18.08.80

Hoàng Hoá , Thanh Hoá

133

Nam

Giang

03.08.66

Nông Cống, Thanh Hoá

134

Bùi Văn

Hùng

01.01.78

Thạch Thành , Thanh Hoá

135

Phạm Văn

Huyên

01.06.79

Yên Định , Thanh Hoá

136

Nguyễn Công

Kỳ

24.04.80

Thiệu Hoá , Thanh Hoá

137

Lương Thế

Tuấn

31.05.74

Hoàng Hoá , Thanh Hoá

138

Nguyễn Thị

Thu

10.05.77

Hậu Lộc , Thanh Hoá

139

Lê Ngọc

Thanh

21.08.66

Thiệu Hoá , Thanh Hoá

140

Trần Thị

Thắm

19.11.79

TX Bỉm Sơn , Thanh Hoá

141

Nguyễn Thị

Thúy

03.08.78

TX Bỉm Sơn , Thanh Hoá

142

Nguyễn Văn

Tùng

05.12.80

Cẩm Thuỷ , Thanh Hoá

143

Hoàng Văn

Thanh

24.04.77

Hoàng Hoá , Thanh Hoá

144

Nguyễn Đình

Quân

27.06.73

Triệu Sơn , Thanh Hoá

145

Nguyễn Văn

Thọ

25.05.78

Hậu Lộc , Thanh Hoá