04:50, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 2 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3710 lượt xem

KHÓA II - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

29

Trần Văn Bảy

23.4.53

Hà Tây

30

Vũ Xuân Bình

22.5.54

Cao Bẳng

31

Nguyễn Khánh Châm

6.12.50

Hà Tây

32

Trần Văn Dũng

8.10.52

Quảng Ninh

33

Hoàng Trọng Đăng

18.6.45

Hà Nội

34

Lê Hồng Hạnh

2.10.53

Yên Bái

35

Bùi Thị Kim Liên

25.5.53

Thái Bình

36

Hà Văn Linh

13.9.45

Hà Tĩnh

37

Nguyễn Quốc Luân

1.2.53

Ninh Bình

38

Nguyễn Thị Mai

10.8.52

Nghệ An

39

Nguyễn Thị Mỹ

10.7.52

Hà Tây

40

Bùi Thị Thanh

21.11.52

Hải Phòng

41

Ngô Quang Thiệu

10.6.50

Hà Tây

42

Trần Văn Việng

10.7.40

Nghệ An

43

Nguyễn Thị Dương

10.2.54

Trung Quốc

44

Nguyễn Trung Hướng

19.4.41

Nghệ An

45

Hoàng Thị Tung Phi

12.9.49

Hà Tĩnh

46

Hoàng Kim Tiến

7.4.53

Lào Cai

47

Nguyễn Khánh Châm

6.12.50

Hà Tây

 

Quay lại