11:32, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 3 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3534 lượt xem
KHÓA III - MỸ THUẬT
 

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

48

Nguyễn Thị Hòa

30.3.55

Hà Bắc

49

Nguyễn Thị Bích Hạnh

20.2.55

Vĩnh Phú

50

Nguyễn Hữu Hạnh

10.4.53

Thanh Hóa

51

Phạm Thị Gái

2.11.52

Quảng Bình

52

Lê Thị Bình Nguyên

1.2.54

Hà Bắc

53

Nguyễn Thị Nga

13.3.54

Hà Bắc

54

Dương Thị Mai

3.7.51

Nghệ An

55

Nguyễn Thị Liêm

9.10.52

Bắc Ninh

56

Nguyễn Quang Khi

3.10.49

Hà Tây

57

Trần Văn Tấn

20.6.54

Hà Bắc

58

Lê Thế Kha

14.3.53

Hà Nội

59

Lê Văn Long

21.8.43

Hà Tây

60

Nguyễn Thu Yên

10.7.55

Hà Nôị

61

Nguyễn Như Tân

27.3.51

Hà Nội

62

Nguyễn Thị Hồng Nhật

15.12.48

Quảng Ngãi

63

Chu Đình Tuấn

13.9.50

Hà Nội

64

Nguyễn Thị Liên

12.1.52

Hà Bắc

65

Nguyễn Tố Nga

10.7.53

Vĩnh Phú

66

Trịnh Xuân Dĩnh

26.8.42

Hà Nội

67

Nguyễn Đức Sơn

16.11.51

Quảng Ninh

68

Đặng Ngọc Hiền

16.10.54

Hà Nội

69

Nguyễn Đình Thông

1.5.51

Hải Hưng

70

Trần Công Thọ

19.5.50

Thái Bình

71

Nguyễn Thị Tâm

21.1.54

Hà Bắc

72

Bạch Trường Sơn

4.8.55

Nam

73

Trần Kim Anh

28.1.54

Hà Nội

74

Hoàng Anh

2.6.51

Hà Nội

75

Đặng Văn Thế

27.1.48

Nam

76

Nguyễn Văn Bình

27.7.50

Hà Nội

77

Vương Thị Bình

25.5.54

Lạng Sơn

78

Lê Anh Quyết

12.3.51

Vĩnh Phú

79

Nguyễn Hồng Hạnh

14.5.47

Hà Tây

80

Hoàng Thái Thanh

19.4.53

Nghệ An

81

Phạm Thị Hoan

14.8.52

Hải Hưng

82

Mai Khánh Tuyết

11.3.51

Hà Nôi

83

Nguyễn Hoàng Hòe

10.4.53

Nghệ An