11:56, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 4 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   4782 lượt xem
KHÓA IV - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

84

Lê Thị Ngọc Bích

2.10.46

Việt Trì

85

Nguyễn Quang Bình

31.4.54

Thái Bình

86

Nguyễn Hứu Bài

15.8.50

Thanh Hóa

87

Đỗ Quang Chiến

14.2.46

Hải Hưng

88

Trịnh Thái Thảo

23.2.53

Hà Bắc

89

Tạ Đình Tranh

4.8.49

Hà Tây

90

Hoàng Thị Thu

10.10.54

Bắc Thái

91

Đỗ Mạnh Ruyến

17.7.49

Thái Bình

92

Phạm Thị Thanh

12.4.53

Thaí Bình

93

Lăng Thị Bình

8.10.54

Hà Bắc

94

Nguyễn Văn Tĩnh

20.1.48

Hà Bắc

95

Cù Xuân Tuyên

10.2.55

Bắc Thái

96

Lã Quốc Toàn

22.1.49

Nam

97

Nguyễn Minh Thu

16.8.54

Hà Bắc

98

Phạm Hải Thanh

30.12.50

Thanh Hóa

99

Nguyễn Xuân Dương

28.9.51

Thanh Hóa

100

Phạm Thanh Đạm

12.8.45

Vĩnh Phú

101

Nguyễn Đình Kết

8.4.44

Hà Bắc

102

Nguyễn Thị Nhàn

12.3.54

Hà Bắc

103

Nguyễn Văn Quý

13.3.51

Hà Đông

104

Vũ Thanh Giang

27.5.55

Hà Nội

Quay lại