22:11, Ngày 22/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 5 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3459 lượt xem
KHÓA V - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

105

Ngô Minh Trinh

1.3.53

Hà Sơn Bình

106

Ngô Thúy Trinh

18.7.55

Yên Bái

107

Hà Thị Thắng

20.7.56

Nghệ Tĩnh

108

Trần Văn Thanh

3.5.57

Thái Bình

109

Võ Quốc Thạch

23.11.57

Nghệ Tĩnh

110

Đinh Quang Thắng

12.7.54

Thanh Hóa

111

Nguyễn Mai Thanh

20.5.57

Vĩnh Phú

112

Dương Thị Thu

13.9.57

Nghệ Tĩnh

113

Phan Văn Thưởng

12.5.55

Vĩnh Phú

114

Nguyễn Thị Tiệm

21.9.56

Nghệ Tĩnh

115

Dương Hồng Hóa

23.4.57

Thái Lan

116

Phạm Thị Hà

28.12.54

Hà Nội

117

Nguyễn Thị Hương

18.4.55

Hà Bắc

118

Lê Đại Hải

12.6.54

Hà Nội

119

Ngô Nhung Hiền

2.2.56

Thanh Hóa

120

Nguyễn Thị Hòa

13.2.56

Hải Hưng

121

Trần Thị Khang

25.2.57

Nghệ Tĩnh

122

Nguyễn Ngọc Bích

30.7.56

Hà Nội

123

Tuấn Nguyên Bình

2.3.56

Hà Tây

124

Ngô Xuân Bính

17.1.57

Nghệ An

125

Bùi Lê Dung

15.7.56

Hà Tây

126

Đỗ Ngọc Hương Dung

2.11.52

Hà Nội

127

Trần Phương Lan

17.2.56

Tân Thế Giới

128

Trần Thị Lộc

20.11.56

Quảng Bình

129

Dương Tiến Luật

1.6.49

Hải Hưng

130

Đinh Hiền Lương

4.2.57

Nghệ An

131

Nguyễn Hữu Ngọc

2.11.57

Nghệ Tĩnh

132

Hoàng Thị Nhung

24.3.54

Thái Bình

133

Nguyễn Thị Nghiên

20.6.56

Cao Bằng

134

Trịnh Ánh Nguyệt

10.8.57

Hà Nội

135

Hà Văn Nhạ

19.6.49

Vĩnh Phú

136

Dinh Lập Phương

15.1.50

Nghệ Tĩnh

137

Nguyễn Minh Phượng

20.8.56

Thái Nguyên

138

Nguyễn Thị Mận

10.8.57

Nghệ Tĩnh

139

Hồ Tuyết Mai

29.6.57

Hà Nội

140

Đỗ Thị Oanh

30.10.57

Hải Hưng

141

Nguyễn Thị Quán

17.10.54

Ninh Bình

   

Quay lại