11:45, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 6 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3685 lượt xem
KHÓA VI - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

142

Phạm Ngọc Điều

3.1.43

Hà Sơn Bình

143

Cao Thị Thu

12.2.65

Nghệ Tĩnh

144

Nguyễn Mạnh Thường

28.3.58

Hà Sơn Bình

145

Nguyễn Chí Thanh

19.1.56

Hà Nội

146

Lưu Doãn Thành

18.5.52

Lạng Sơn

147

Trương Thị Hồng Vân

11.9.58

Hải Hưng

148

Đỗ Ngọc Cao Ngưng Bích

3.6.58

Hà Nội

149

Phạm Bình

13.4.45

Nghệ Tĩnh

150

Đỗ Văn Chuyển

2.9.48

Hải Hưng

151

Trần Châu

1.9.58

Nghệ Tĩnh

152

Lầu Cẩm Chí

14.1.58

Hà Sơn Bình

153

Nguyễn Hữu Châu

8.11.57

Vĩnh Phú

154

Trần Văn Ngọc

15.4.57

Hà Sơn Bình

155

Bùi Văn Thấn

24.4.58

Thái Bình

156

Đỗ Văn Thắng

15.7.56

Hà Đông

157

Đỗ Thị Thu Thuỷ

26.7.57

Hà Nội

158

Lê Quốc Sỹ

17.7.43

Trung Quốc

159

Đồng Kim Phương

4.7.58

Hải Hưng

160

Nguyễn Đại Vượng

3.4.56

Hà Sơn Bình

161

Nguyễn Thị Hồng

28.4.57

Nghệ Tĩnh

162

Hoàng Thị Nhị

7.7.56

Thái Bình

163

Nguyễn Thị Nhã

10.11.58

Hải Hưng

164

Trần Thị Ngọc Minh

24.1.58

Thái Bình

165

Dương Bích Liên

14.12.57

Hà Nội

166

Trần Đình Lạc

10.2.58

Hải Hưng

167

Nguyễn MInh Phương

12.12.56

Hà Nội

168

Hoàng Thị Kim Oanh

16.8.56

Hà Nội

169

Lê Thị Oanh

2.11.55

Nghệ Tĩnh

170

Ngô Thị Oanh

11.7.57

Nghệ Tĩnh

171

Tràn Thị Dung

20.9.56

Hải Hưng

172

Nguyễn Thị Dung

15.10.56

Hải Hưng

173

Hoàng Thị Chúc

7.5.50

Lào Cai

174

Nguyễn Thị Hoa

3.6.57

Thái Bình

175

Nguyễn Thị Hảo

6.10.56

Thanh Hóa

176

Lê Thị Manh Hà

7.8.58

Nghệ Tĩnh

177

Trần Quốc Giảng

6.3.57

Nghệ Tĩnh

178

Lê Thị Ninh Giang

28.7.58

Vĩnh Phú

179

Lê Thị Lan

30.9.56

Nghệ Tĩnh

180

Hoàng Cường Kiên

17.10.56

Hà Nội

181

Nguyễn Tiến Hùng

19.8.57

Thanh Hóa

182

Nguyễn Thị Dương

7.7.57

Hải Hưng

183

Lộc Ích Hùng

26.1.55

Lạng Sơn

 

Quay lại