11:41, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 7 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3384 lượt xem
KHÓA VII - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

184

Đỗ Thị Ngọc

 

 

185

Đậu Thị Tuyết

2.5.58

Nghệ Tĩnh

186

Mai Công Trực

3.12.55

Thanh Hóa

187

Nguyễn Ngọc Sinh

6.7.44

Nam Định

188

Vũ Thị Toàn

30.5.57

Thái Lan

189

Trịnh Ngọc Khoa

12.2.58

Thanh Hóa

190

Nguyễn Thành Việt

3.5.58

Vĩnh Phú

191

Nguyễn Anh Tú

27.7.59

Hà Sơn Bình

192

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

26.5.57

Hà Nội

193

Hà Thị Thu

6.10.56

Thái Bình

194

Bùi Ngọc Thập

4.10.56

Thái Bình

195

Vũ Trung Thành

26.3.58

Hà Bắc

196

Nguyễn Thị Toàn

9.5.56

Hải Hưng

197

Trần Thị Túy

2.5.59

Hà Bắc

198

Nguyễn Thị Toan

8.4.56

Hải Hưng

199

Đỗ Thị Toàn

12.10.58

Hải Hưng

200

Trần Thị Thúy

10.2.57

Thái Bình

201

Lã Quốc Thụy

2.12.56

Nam Ninh

202

Ngô Thị Toan

12.5.55

Thái Bình

203

Trịnh Văn Sinh

1.9.52

Hà Sơn Bình

204

Nguyễn Mai Phương

31.5.58

Hà Bắc

205

Vũ Thị Mai Phương

23.12.58

Nam Định

206

Trần Danh Phấn

28.8.57

Thái Bình

207

Lê Thị Phương

20.7.58

Thanh Hóa

208

Phạm Thị Minh Phú

2.4.57

Thanh Hóa

209

Nguyễn Thị Hồng Nghiêm

27.10.52

Thanh Hóa

210

Nguyễn Thị Nhung

27.5.58

Hà Nội

211

Lê Thị Kim Nguyên

28.12.58

Nghệ Tĩnh

212

Hoàng Thị Bích Ngân

19.8.57

Hà Sơn Bình

213

Nguyễn Văn Nam

30.5.59

Hà Nội

214

Vũ Thị Mỹ

25.2.58

Vĩnh Phú

215

Bùi Thị Tuyết Mai

1.1.58

Việt Trung

216

Lê Thị Thanh Mai

17.10.57

Thái Bình

217

Nguyễn Hiền Mai

14.3.59

Hà Nội

218

Nguyễn Thị Lộc

20.8.56

Hà Sơn Bình

219

Nguyễn Thị Thanh Lan

2.9.59

Hà Nội

220

Cao Thị Ngọc Lan

12.3.58

Hải Hưng

221

Trần Thị Liên

23.8.55

Hà Sơn Bình

222

Trần Trọng Kim

16.6.57

Nam Ninh

223

Nguyễn Thị Hường

27.7.57

Thanh Hóa

224

Lưu Văn Hợp

19.5.48

Vĩnh Phú

225

Nguyễn Thị Hoa

15.7.59

Thanh Hóa

226

Uông Thị Hằng

6.1.57

Hà Sơn Bình

227

Phạm Thị Mai Hương

31.5.58

Hà Nội

228

Nguyễn Thị Ngọc Hân

10.2.48

Thanh Hóa

229

Đỗ Văn Hải

28.10.57

Hải Hưng

230

Nguyễn Trần Hanh

18.7.57

Hà Sơn Bình

231

Bạch Thu Hiền

2.11.57

Hải Hưng

232

Lê Mạnh Hải

2.11.51

Thanh Hóa

233

Lê Văn Gỏi

26.8.54

Hà Sơn Bình

234

Nguyễn Minh Đàng

10.2.50

Hà Sơn Bình

235

Đào Thị Dĩnh

18.8.58

Hải Hưng

236

Vũ Quang Đoàn

17.7.58

Hà Sơn Bình

237

Phí Trọng Duệ

3.12.57

Hà Nội

238

Nguyễn Thị Dung

20.5.59

Hải Hưng

239

Chu Thị Dung

5.6.58

Thaí Bình

240

Nguyễn Thị Dung

21.4.56

Hà Sơn Bình

241

Đặng Xuân Cường

11.9.57

Vĩnh Phú

242

Nguyễn Thị Chinh

1.8.59

Hải Hưng

243

Vũ Văn Chỉnh

2.5.52

Nam Ninh

244

Nguyễn Văn Chang

20.12.50

Hà Bắc

245

Lê Thị Bê

25.2.57

Thanh Hóa

246

Lê Thị Ân

17.4.58

Hà Nội

247

Phạm Thị Ánh

10.2.59

Hải Hưng

248

Võ Hùng Anh

22.8.59

Thanh Hóa

249

Đặng Thị Anh

13.3.58

Hà Sơn Bình

Quay lại