22:09, Ngày 22/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 8 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3397 lượt xem
KHÓA VIII - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

260

Phan Duy Thắng

11.12.60

Hà Nội

261

Trần Thị Tố Nga

20.2.60

Hà Sơn Bình

262

Thạch Thị Bình

21.11.56

Thái Bình

263

Vũ Dương Công

8.1.58

Nam Ninh

264

Tô Chí Cường

22.12.57

Bắc Thái

265

Nguyễn Minh Chiêm

8.6.50

Nam Ninh

266

Hà Thị Dung

28.11.59

Hải Hưng

267

Trần Thiện Dũng

3.8.51

Nam Ninh

268

Trần Thị Hiền

23.8.58

Hải Hưng

269

Nguyễn Huy Hồng

20.2.60

Vĩnh Phú

270

Nguyễn Thị Bích Hạnh

22.7.59

Hà Nội

271

Hàn Thị Hoa

6.3.58

Thanh Hóa

272

Trương Thị Hậu

17.5.59

Sơn La

273

Đậu Thị Thùy Hương

8.3.61

Sơn La

274

Nguyễn Thị Hồng

18.4.56

Thái Lan

275

Nguyễn Thị Hồng

19.10.56

Thanh Hóa

276

Lương Thị Đức Hạnh

1.6.57

Hà Nội

277

Nguyễn Thị Thanh Hà

26.4.59

Hà Nội

278

Trần Bình Hòa

15.6.54

Vĩnh Phú

279

Nguyễn Thị Hiền

11.11.57

Vĩnh Phú

280

Lê Thị Hạnh

20.10.60

Nghệ Tĩnh

281

Phạm Minh Hòa

16.9.56

Lạng Sơn

282

Phạm Thị Hưởng

12.4.59

Hải Hưng

283

Nguyễn Thị Hậu

9.10.59

Thanh Hóa

284

Phạm Thị Khanh

11.11.58

Hải Hưng

285

Cao Lệ Thủy

30.10.59

Thanh Hóa

286

Vũ Thị Kim Tuyến

4.11.56

Hà Nội

287

Nguyễn Thi

15.2.47

Thái Bình

288

Nguyễn Thị Liên Tâm

24.12.55

Hà Nội

289

Nguyễn Thị Thủy

6.9.59

Hà Bắc

290

Nguyễn Quang Trung

1.6.59

Hà Nội

291

Nguyễn Thị Nhàn

3.12.58

Hà Nội

292

Nguyễn Thị Phương

15.10.59

Hải Hưng

293

Lý Văn Loan

25.5.53

Hà Tuyên

294

Nguyễn Thị Thắm

3.12.60

Hải Hưng

295

Nguyễn Ánh Tuyết

20.4.60

Hà Nội

296

Mai Thị Thịnh

20.8.58

Thanh Hóa

297

Nguyễn Sơn Nam

16.1.48

Thái Bình

298

Huỳnh Thị Nhung

12.9.59

Quảng Ngãi

299

Đặng Thị Nga

12.7.57

Hà Nội

300

Hoàng Đức Lộc

19.6.56

Hà Nội

301

Trần Thị Mùi

18.5.56

Thái Bình

302

Nguyễn Thị Tình

15.3.57

Thái Bình

303

Trần Thị Vang

27.5.58

Nam Ninh

304

Hoàng Thị Thúy

16.12.59

Thanh Hóa

305

Nguyễn Thị Hạnh

13.4.59

Thái Bình

Quay lại