11:58, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 9 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3293 lượt xem
KHÓA IX - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

306

Phan Thị Tề

2.10.54

Thái Bình

307

Đoàn Thị Xuân Tình

9.9.60

Hà Sơn Bình

308

Phạm Thị Rấu

12.12.58

Thái Bình

309

Doãn Thị Chuyển

28.9.60

Hải Hưng

310

Đặng Thị Hải Yến

4.1.91

Hà Nội

311

Hoàng Thị Kim Yến

23.3.60

Vĩnh Phú

312

Nguyễn Xuân Lan

1.6.61

Hà Nội

313

Nguyễn Thị Loan

25.11.59

Hải Hưng

314

Trịnh Kim Loan

26.5.58

Hà Nội

315

Đoàn Thị Lĩnh

2.9.61

Hải Hưng

316

Lại Anh Mai

25.7.47

Thái Bình

317

Đỗ Thị Thúy Nga

24.10.61

Hoàng Liên Sơn

318

Phạm Đức Yên

21.6.57

Quảng Ninh

319

Vũ Thị Hường

7.1.61

Hải Hưng

320

Bùi Thiên Hương

13.12.60

Hải Phòng

321

Nguyễn Thị Hương

2.5.60

Nghệ Tĩnh

322

Vũ Thị Hoan

21.3.59

Hải Hưng

323

Đâụ Văn Hồng

1.6.58

Nghệ Tĩnh

324

Nguyễn Thị Xuân Hoa

11.3.57

Vĩnh Phú

325

Ngô Văn Hà

20.10.61

Hà Sơn Bình

326

Bùi Thị Thái Hà

14.6.57

Hà Nội

327

Phạm Trung Hiếu

23.3.49

Nam Ninh

328

Nguyễn Thị Hồng

29.5.60

Hà Sơn Bình

329

Vũ Thị Minh Hoa

29.8.61

Thị xã Đông

330

Vũ Thị Thủy

8.5.60

Hải Hưng

331

Nguyễn Thị Tuyết

18.1.60

Nam Ninh

332

Ngô Thị Vân

2.3.54

Nam

333

Vũ Thị Bảy

23.12.59

Hà Sơn Bình

334

Đặng Thị Kim Chi

22.11.56

Hải Dương

335

Vũ Thị Cầm

24.10.43

Hải Phòng

336

Võ Thị Hồng Dung

2.7.59

Nghệ Tĩnh

337

Phạm Thị E

5.1.58

Hải Hưng

338

Bùi Thị Hồng

16.7.60

Thanh Hóa

339

Phạm Kim Hoa

2.2.60

Hải Phòng

340

Vũ Thị Nhung

13.4.60

Nam Ninh

341

Vũ Đức Nhuận

5.1.60

Thái Bình

342

Đèo Văn Phượng

28.2.53

Sơn La

343

Lê Đình Phụng

12.9.56

Hà Sơn Bình

344

Nguyễn Lệ Tâm

19.12.29

Bắc Ninh

345

Cao Văn Sơn

24.12.54

Thanh Hóa

346

Nguyễn Thị Thuấn

17.11.58

Hải Hưng

347

Trịnh Viết Tuấn

30.11.58

Hà Bắc

348

Lê Thị Thành

14.10.58

Nam Ninh

349

Trần Quốc Thắng

17.5.58

Hà Bắc

350

Trần Thị Tuất

15.7.58

Thái Bình

351

Trần Khánh Thọ

7.11.50

Quảng Bình

352

Đinh Thị Kim

8.5.58

Nam Ninh

353

Nguyễn Ngọc Uyen

28.6.54

Hải Hưng

354

Đàm Thị Xuyên

24.3.60

Hà Bắc

355

Bùi Thị Vang

2.6.58

Thanh Hóa

Quay lại