11:38, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 10 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3142 lượt xem
KHÓA X - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

357

Đào Hữu Nam

28.11.62

Hà Nội

358

Trần Quốc Bào

20.9.55

Hà Bắc

359

Nguyễn Mạnh Cường

19.2.62

Thái Nguyên

360

Nguyễn Viết Danh

30.3.54

Hà Tĩnh

361

Vũ Thị Dân

1.11.59

Hải Hưng

362

Vũ Thị Kim Dung

27.12.61

Nam Định

363

Nguyễn Thị Kim Dung

25.3.62

Phú Thọ

364

Lê Thị Anh Đào

27.10.56

Nghệ Tĩnh

365

Nguyễn Thị Đáng

25.5.60

Hải Hưng

366

Phùng Văn Đức

25.10.60

Hà Nội

367

Phạm Thị Gấm

21.9.62

Ninh Bình

368

Trịnh Thị Nhung

20.4.60

Thanh Hóa

369

Phạm Thị Nhung

28.1.62

Hải Dương

370

Trần Thị Minh

6.10.59

Hà Nội

371

Lê Thế Minh

8.4.60

Hà Nội

372

Phùng Thị Kim Lan

17.11.59

Hải Hưng

373

Dương Thị Hợp

15.10.61

Hải Hưng

375

Nguyễn Khánh Hùng

19.5.55

Nghệ Tĩnh

376

Đinh Thị Thanh Hương

25.2.59

Nam Ninh

377

Nguyễn Thị Hồng

21.8.58

Hà Nội

378

Tạ Thị Thu Hường

14.6.61

Hà Nội

379

Nguyễn Thị Bích Hằng

26.6.61

Hải Dương

380

Đỗ Mạnh Hà

24.5.62

Hà Nội

381

Bùi Quốc Huy

1.5.61

Hải Hưng

382

Đỗ Ngọc Hải

29.4.62

Lạng Sơn

383

Trần Thị Thuý Hạnh

1.9.62

Hà Sơn Bình

384

Thái Lệ Hằng

17.7.60

Nghệ Tĩnh

385

Lê Thị Thu Hà

5.9.59

Hà Nội

386

Bùi Thị Minh

21.11.58

Hà Bắc

387

Nguyễn Thị Lưu

1.5.60

Hải Hưng

388

Nguyễn Thị Bích Mai

10.11.60

Vĩnh Phú

389

Nguyễn Thị Mai

13.11.61

Hà Nội

390

Đặng Thị Mai

24.4.61

Thanh Hóa

391

Đỗ Thị Phương Mai

4.3.60

Nghệ Tĩnh

392

Nguyễn Trọng Phong

26.4.62

Viĩn Phú

393

Trần Duy Quang

17.8.59

Nghệ Tĩnh

394

Hoàng Hồng Sâm

3.6.60

Hà Nội

395

Nguyễn Thị Thanh Thúy

7.7.62

Hà Nội

396

Phan Văn Tân

6.12.57

Nghệ Tĩnh

397

Hoàng Tuấn Việt

11.11.60

Hà Nội

398

Nguyễn Anh Tuấn

22.8.62

Vĩnh Phú

399

Nguyễn Minh Thức

20.12.56

Hà Nội

400

Lê Thị Thanh

17.8.61

Nghệ Tĩnh

401

Trần Thị Mai Tuyết

17.12.59

Nghệ Tĩnh

402

Lương Ngọc Thanh

1.9.60

Vĩnh Phú

403

Phạm Dũng Tiến

30.5.60

Hà Tĩnh

404

Nguyễn Thị Tích

13.9.61

Hà Bắc

405

Phan Thị Thu

10.1.61

Thái Bình

406

Nguyễn Viết Thịnh

14.8.59

Hà Bắc

407

Đỗ Văn Thừa

6.4.59

Hà Đông