22:14, Ngày 22/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 11 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3209 lượt xem
KHÓA XI - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

408

Nguyễn Thị Kim Oanh

27.10.60

Vĩnh Phú

409

Nguyễn Thị Cảnh

8.8.62

Hà Sơn Bình

410

Lê Thị Bích Hạnh

2.11.60

Hà Nội

411

Nguyễn Thị Hoa

9.5.61

Hải Hưng

412

Nguyễn Thị Thu Hồng

10.9.62

Hà Nội

413

Cung Quế Đường

15.6.61

Hà Nội

414

Phạm Thị Bích Duyên

12.11.60

Hà Nội

415

Huỳnh Tuấn Dương

27.1.62

Hải Hưng

416

Phạm Thị Dịu

16.9.61

Hải Hưng

417

Vũ Thị Chí

21.12.61

Hà Nội

418

Nguyễn Thị Châu

4.4.62

Nghệ Tĩnh

419

Nguyễn Thị Ngọc Bích

9.2.62

Nghệ Tĩnh

420

Tráng Thị Thúy An

1.12.59

Hải Phòng

421

Đỗ Thị Anh

17.11.61

Hải Hưng

422

Vũ Xuân Viễn

20.11.60

Hà Sơn Bình

423

Nguyễn Thị Xuân

26.3.62

Hải Hưng

424

Trần Quốc Vinh

27.9.59

Hải Phòng

425

Nguyễn Thúy Vân

23.7.61

Hà Nội

426

Triệu Văn Tân

10.1.62

Hà Nội

427

Đào Thị Tuyết

31.8.62

Vĩnh Phú

428

Giang Thị Bích Thủy

20.2.62

Hà Nội

429

Nguyễn Anh Tuấn

17.10.61

Hà Nội

430

Nguyễn Ngọc Long

23.8.63

Hà Nội

431

Trần Thị KimDung

3.11.63

Vĩnh Phú

432

Ngô Thanh Hà

12.8.62

Hà Đông

433

Phạm Thị Huệ

25.10.59

Hà Sơn Bình

434

Vũ Thị Miến

20.7.62

Thái Bình

435

Lê Thanh Thảo

12.5.62

Hà Nội

436

Nguyễn Thị Thu Vân

12.10.62

Hải Hưng

437

Đỗ Thị Yến

14.4.58

Hải Hưng

438

Lưu Đình Sáu

5.4.59

Hải Hưng

439

Trần Thị Kim Thành

23.12.57

Hà Nội

440

Nguyễn Hải Quảng

21.10.59

Nam Ninh

441

Nguyễn Thị Oanh

19.8.65

Hải Hưng

442

Thum Ma

6.6.63

Luông Pha Băng - Lào

443

Lê Phương Nam

17.7.62

Hà Nội

444

Lê Thị Na

12.1.61

Hà Sơn Bình

445

Bùi Thị Loan

15.10.62

Hà Sơn Bình

446

Dương Văn Liễu

1.2.62

Hà Nội

447

Hồ Thị Bích Kim

28.7.60

Nghệ Tĩnh

448

Nguyễn Thị Yến

23.11.63

Hải Hưng

449

Trần Thị Yến

18.4.63

Hải Hưng

450

Ba lốt xa Thoang Nhốp

9.9.62

Viên Chăn - Lào

Quay lại