11:50, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 12 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3465 lượt xem
KHÓA XII - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

449

Nguyễn An Ba

25.2.62

Hải Hưng

450

Bua Kết

21.1.63

Lào

451

Phùng Thị Kim Dung

9.4.62

Nam Ninh

452

Nguyễn Thị Kim Dung

12.8.63

Hà Bắc

453

Vũ Hải Đăng

6.6.61

Hà Sơn Bình

454

Vũ Thị Minh Giang

27.2.62

Hà Bắc

455

Bùi Thị Minh Hà

26.9.63

Hà Nội

456

Trần Tiểu Hoa

15.11.62

Hà Sơn Bình

457

Đoàn Thị Vân Hồng

11.9.60

Hà Nội

458

Nguyễn Bích Hồng

12.12.61

Hà Nội

459

Nguyễn Thị Bích Hồng

19.12.63

Hà Tuyên

460

Nguyễn Thị Như Huệ

4.12.63

Hà Nội

461

Phạm Huề

22.10.62

Hà Nội

462

Nguyễn Mạnh Hùng

19.10.64

Hà Nội

463

Đinh Tiến Hùng

6.10.64

Hà Nội

464

Nguyễn Thị Thanh Hương

8.4.63

Hà Bắc

465

Tào Thị Thu Hương

26.7.62

Hà Sơn Bình

466

Vũ Tuấn Thu Hương

28.2.64

Hà Nội

467

Nguyễn Đức Khải

20.10.61

Hà Sơn Bình

468

Ka Xỉ

23.9.64

Lào

469

Khămphonphimmavông

13.6.60

Lào

470

Khămphunbunthavông

10.10.64

Lào

471

Nguyễn Thị Lý

1.1.64

Nghệ Tĩnh

472

Nguyễn Thị Mão

29.5.63

Thanh Hóa

473

Trịnh Chấn Nam

4.1.59

Hà Nội

474

Trịnh Thị Nguyên

20.9.58

Nam Ninh

475

Nguyễn Thị Kim Oanh

19.3.63

Hà Sơn Bình

476

Trần Thị Phúc

28.8.64

Hà Sơn Bình

477

Nguyễn Hồng Quang

25.5.64

Hà Sơn Bình

478

Thang Thị Bích Sơn

5.12.62

Hà Bắc

479

Sinh Khăm

15.2.62

Lào

480

Bùi Anh Tuấn

19.3.64

Nam Ninh

481

Võ Anh Tuấn

1.5.62

Nghệ Tĩnh

482

Phạm Tống

9.10.62

Quảng Ninh

483

Nguyễn Thị Trang Thanh

8.6.61

Hà Bắc

484

Nguyễn Trung Thành

23.3.61

Thái Bình

485

Đoàn Thị Ánh Tuyết

10.12.61

Bắc Thái

486

Nguyễn Thị Kim Thu

27.8.62

Hà Sơn Bình

487

Trịnh Tùng Thứ

20.7.50

Hà Sơn Bình

488

Đinh Thị Thúy

14.3.64

Hà Nội

489

Nguyễn Thái Việt

8.4.62

Hà Nội

490

Xẻng Khăm Xỏm bắt ny Nhôm

25.5.64

Lào

491

Dương Thị Hợp Xướng

17.11.61

Hà Nôị

492

Hoàng Minh Yến

14.8.62

Hải Hưng