11:37, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 13 - Khoa Mỹ thuật

24/09/2009 12:00 SA.   3411 lượt xem
KHÓA XIII - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

493

Khuất Thị Thanh Xuân

15.6.44

Hà Tây

494

Nguyễn Gia Bảy

30.4.64

Bắc Thái

495

Phạm Thị Quỳnh Chi

28.10.62

Hà Nội

496

Nguyễn Hữu Chiểu

7.6.64

Hà Nội

497

Đỗ Văn Dũng

31.12.63

Mỹ Văn H2

498

Nguyễn Thị Bảo Hoa

27.7.65

Cao Bằng

499

Nguyễn Thị Hiền

5.4.63

Hải Hưng

500

Trần Lệ Hằng

16.4.64

Hà Nôị

501

Trịnh Tuấn Hải

6.3.64

Hà Sơn Bình

502

Lê Thị Hài

26.9.63

Hải Hưng

503

Đỗ Thu Hà

31.7.65

Hà Nội

504

Phạm Mạnh Hùng

24.9.65

Nam Sách - Hải Hưng

505

Nguyễn Thị Hoan

6.12.61

Châu Giang - Hải Hưng

506

Lại Văn Học

21.8.55

Thái Bình

507

Vũ Thị Ngọc Loan

23.6.63

Bắc Thái

508

Nguyễn Khánh Luân

25.5.65

Hà Nội

509

Trần Thanh Liêm

30.11.65

Mỹ Văn - Hải Hưng

510

Trần Thị Liên

19.8.66

Hải Hưng

511

Nguyễn Đức Nghĩa

10.12.62

Hải Phòng

512

Nguyễn Quỳnh Nga

15.8.66

Hà Nội

513

Mã Thúy Ngân

1.1.65

Bắc Thái

514

Triệu Thị Kim Oanh

11.9.60

Hà Nội

515

Trần Đăng Quang

6.7.65

Hà Bắc

516

Nguyễn Thế Trác

23.6.61

Hà Sơn Bình

517

Trần Thị Minh Thư

18.10.63

Sơn La

518

Phạm Thị Thư

10.11.64

Hải Phòng

519

Phạm Lê Thu

3.10.62

Thái Bình

520

Nguyễn Xuân Thu

24.6.62

Hà Nội

521

Nguyễn Thị Thơ

26.6.63

Hải Hưng

522

Nguyễn Thị Thịnh

3.1.62

Hưng Yên

523

Phạm Thị Thảo

20.10.61

Hà Sơn Bình

524

Nguyễn Xuân Thành

1.5.61

Hải Hưng

525

Trần Thanh Việt

24.3.65

Hà Nội

526

Phạm Thị Hồng Vân

24.6.65

Hải Hưng

527

Đinh Quang Vinh

28.8.63

Hà Nội

528

Bùi Thị Ngọc Yến

19.3.59

Hà Sơn Bình

529

Đinh Thị Đề

28.12.62

Hà Sơn Bình

 

Quay lại