11:28, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 14 - Khoa Mỹ thuật

01/10/2009 12:00 SA.   3496 lượt xem
KHÓA XIV - MỸ THUẬT

STT
HỌ TÊN
NGÀY SINH
QUÊ QUÁN
530
Lê Thị Thúy An
20.4.62
Nghệ Tĩnh
531
Trần Văn Chung
20.10.62
Bắc Thái
532
Nguyễn Thị Dung
8.1.57
Hà Nam Ninh
533
Bạch Ngọc Diệp
16.12.64
Hà Sơn Bình
534
Nguyễn Trung Dũng
26.10.65
Hà Nội
535
Nguyễn Thị Đông
28.12.63
Thanh Hóa
536
Đỗ Thị Hải
5.11.57
Thanh Hóa
537
Nguyễn Bích Hường
5.8.63
Hải Hưng
538
Trần Mạnh Hùng
27.9.63
Thái Bình
539
Nguyễn Thị Huệ
16.2.65
Hoàng Liên Sơn
540
Nguyễn Ngọc Hoài
2.1.66
Bắc Thái
541
Trần Thị Hiển
7.3.64
Hải Dương
542
Nguyễn Kim Hải
15.2.63
Vĩnh Phú
543
Trần Thị Phương Loan
2.1.66
Hà Nội
544
Nguyễn Xuân Lân
10.9.62
Hà Sơn Bình
545
Nguyễn Thị Nga
10.8.64
Hà Nội
546
Đỗ Thị Ngà
12.1.65
Hà Sơn Bình
547
Thái Văn Nguyên
10.12.59
Nghệ Tĩnh
548
Nguyễn Tuấn Mạnh
28.2.61
Thái Bình
549
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
2.1.65
Thái Bình
550
Lại Văn Ngọc
24.3.60
Thái Bình
551
Phương Đình Phú
30.8.57
Hà Nội
552
Đỗ Văn Soan
27.8.55
Hải Hưng
553
Nguyễn Mạnh Sơn
2.6.65
Bắc Giang
554
Tạ Thanh Sơn
28.1.63
Hoàng Liên Sơn
555
Nguyễn Thanh Sơn
13.2.64
Hà Sơn Bình
556
Đỗ Thị Thiện
30.10.64
Hải Hưng
557
Nguyễn Thị Thoa
14.1.65
Thanh Hóa
558
Nguyễn Thị Tuyết
20.9.62
Bắc Thái
559
Nguyễn Thị Ái Vân
15.6.64
Hà Sơn Bình
560
Nguyễn Thị Hồng Vân
15.11.65
Sơn La
561
Nguyễn Văn Vân
15.12.64
Hoàng Liên Sơn
562
Dương Linh Xuân
6.3.61
Hà Nội
563
Đỗ Hải Yến
15.5.64
Thái Bình

 

Quay lại