11:44, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên Khóa 15 - Khoa Mỹ thuật

01/10/2009 8:42 SA.   3444 lượt xem
KHÓA XV - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

564

Pa Kay Thoong

05.1.63

Na Khẹt- Lào

565

Đặng Thị Mai Anh

8.8.63

Hải Hưng

566

Ngô Minh Cần

25.10.65

Hà Bắc

567

Đặng Tiến Dũng

3.9.59

Hà Sơn Bình

568

Vũ Hồng Hải

15.8.67

Vĩnh Phú

569

Nguyễn Thị Hạnh

12.2.65

Hà Sơn Bình

570

Nguyễn Thị Hảo

21.2.61

Hà Sơn Bình

571

Lê Thị Bích Hằng

10.10.67

Quảng Ninh

572

Nguyễn Thị Huy

10.9.65

Hà Sơn Bình

573

Phan Thị Huyền

4.2.63

Nghệ Tĩnh

574

Nguyễn Thị Lan Hương

14.1.67

Việt Bắc

575

Nguyễn Thị Hường

26.10.65

Hải Hưng

576

Nguyễn Thị Kim Loan

15.10.65

Hải Hưng

577

Nguyễn Thị Kim Loan

12.12.66

Bắc Thái

578

Nguyễn Tiến Luân

3.12.66

Hà Bắc

579

Trần Thị Hồng Lương

10.10.66

Thaí Bình

580

Phạm Thị Ngọc Mai

27.9.65

Hải Hưng

581

Lâm Tiến Mạnh

11.12.68

Nam Ninh

582

Tô Quang Mạnh

20.6.65

Thaí Bình

583

Nguyễn Thị Năm

14.7.64

Bắc Thái

584

Ngô Thị Nga

20.4.66

Nghĩa Lộ

585

Vi Thị Khánh Nguyệt

4.6.66

Vĩnh Phú

586

Lê Thị Kim Nhung

23.6.66

Bắc Thái

587

Lê Thị Oanh

11.10.66

Thaí Bình

588

Chu Thị Quỳnh

27.5.63

Hà Nội

589

Nguyễn Văn Tần

2.6.64

Vĩnh Phú

590

Hồ Thị Thủy Thanh

1.6.66

Nghệ Tĩnh

591

Phạm Thị Thịnh

23.4.66

Thaí Bình

592

Ngô Thị Thanh Hương

2.8.65

Hà Sơn Bình

593

Nguyễn Xuân Thường

25.12.63

Hà Tuyên

594

Hoàng Trị

7.5.64

Nghệ Tĩnh

595

Trần Vũ

23.10.65

Lạng Sơn

Quay lại