04:52, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 17 khoa Mỹ thuật

01/10/2009 8:46 SA.   3297 lượt xem
KHÓA XVII - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

664

Trần Thị Oanh

20.3.66

Hải Hưng

665

Nguyễn Tuấn Anh

12.12.69

Bắc Thái

666

Trần Ngọc Bảo

10.12.67

Bắc Thái

667

Hoàng Văn Thịnh

15.9.69

Cao Bằng

668

Nguyễn Duy Chiến

27.9.63

Lạng Sơn

669

Nguyễn Kiên Cường

21.3.70

Hải Hưng

670

Nguyễn Hải Cường

13.10.66

Vĩnh Phú

671

Trần Kiên Cường

14.6.68

Hải Phòng

672

Đỗ Thị Chạnh

20.3.67

Vĩnh Phú

673

Hoàng Tuấn Can

19.8.67

Thanh Hóa

674

Trần Công Dũng

12.1.69

Hà Tuyên

675

Nguyễn Đức Hiến Giang

14.12.68

Hà Bắc

676

Phạm Văn Hải

22.7.68

Quảng Ninh

677

Đặng Thị Huyền

18.4.69

Thanh Hóa

678

Phạm Thị Thu Huyền

25.12.68

Hoàng Liên Sơn

679

Nguyễn Thị Thanh Hương

30.3.69

Vĩnh Phú

680

Doãn Thị Thanh Hương

1.5.69

Hà Sơn Bình

681

Nguyễn Thị Hường

3.3.65

Nghệ Tĩnh

682

Lưu Quang Hưu

5.6.68

Hải Phòng

683

Nguyễn Văn Hường

19.3.68

Thanh Hóa

684

Phạm Thị Hoa

18.8.69

Hải Phòng

685

Phạm Thị Mai Hương

24.5.70

Nam Ninh

686

Trần Việt Hùng

22.2.69

Nam Ninh

687

Nguyễn Xuân Hòa

10.10.69

Hải Phòng

688

Vũ Thị Hằng

3.5.67

Hải Hưng

689

Nguyễn Thị Huyền

17.11.69

Thanh Hóa

690

Phạm Thanh Hải

30.8.69

Vĩnh Phú

691

Nguyễn Văn Hải

13.12.68

Nam Ninh

692

Đặng Thị Thanh Hải

9.12.68

nghệ Tĩnh

693

Trịnh Thanh Xuân

5.10.68

Hà Bắc

694

Hoàng Thị Hồng

6.1.70

Thanh Hóa

695

Bùi Quốc Hùng

6.5.68

Quảng Ninh

696

Lê Quốc Huy

18.10.68

Quảng Ninh

697

Bùi Thị Kim Hoa

4.6.68

Hà Tuyên

698

Vũ Viết Khiêm

2.8.66

Hải Hưng

699

Trần Ngọc Kiên

4.9.69

Bắc Thái

700

Nguyễn Khánh

13.9.68

Hoàng Liên Sơn

701

Phạm Ngọc Khiết

26.12.67

Vĩnh Phú

702

Nguyễn Thị Luyện

15.12.69

Hải Phòng

703

Phạm Thị Lạng

2.9.69

Hà Bắc

704

Âu Diệu Lan

26.12.65

Bắc Thái

705

Trương Thị Thu Lựu

19.8.69

Hà Sơn Bình

706

Hoàng Thị Mai

13.12.69

Thanh Hóa

707

Vũ Văn Minh

14.12.65

Hà Bắc

708

Nguyễn Hữu Nguyên

3.2.68

Quảng Ninh

709

Nguyễn Thị Nga

26.4.69

Quảng Ninh

710

Nguyễn Thị Ngân

24.12.68

Hà Bắc

711

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

31.12.67

Hà Sơn Bình

712

Nguyễn Quang Ngọc

8.11.68

Hà Sơn Bình

713

NguyễnThị Thúy Nga

6.7.69

Hải Phòng

714

Hoàng Thị Oanh

13.11.69

Hà Sơn Bình

715

Ngô Thị Oanh

1.9.68

Bắc Thái

716

Đoàn Văn Phượng

24.4.62

Hà Sơn Bình

717

Hà Huy Phượng

21.5.69

Hà Tuyên

718

Nguyễn Tiên Phong

30.8.66

Vĩnh Phú

719

Bùi Anh Riu

30.3.66

Hà Sơn Bình

720

Phạm Hùng Sơn

7.5.70

Nghệ Tĩnh

721

Nguyễn Thương Sơn

7.9.68

Thanh Hóa

722

Lê Đình Sướng

3.1.66

Hải Hưng

723

Đào Thị Sinh

12.3.67

Hoàng Liên Sơn

724

Trịnh Thị Thu

20.5.67

thanh Hóa

725

Đào Chiến Thắng

16.8.68

Quảng Ninh

726

Vũ Quang Tùng

28.7.57

Vĩnh Phú

727

Đỗ Quốc Thắng

23.4.68

Lạng Sơn

728

Nguyễn Văn Thụy

13.11.68

Bắc Thái

729

Đoàn Thị Tuyên

13.12.66

thanh Hóa

730

Lê Thị Minh Ngọc

9.6.69

Vĩnh Phú

731

Vũ Ngọc Triều

22.10.68

Cao Bằng

732

Phạm Thị Tuyết

10.11.67

Hà Bắc

733

Trần Văn Tuấn

3.6.63

Bắc Thái

734

Phạm Văn Thăng

31.12.68

Sơn La

735

Lê Tâm

23.12.67

Bắc Thái

736

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

15.8.69

Hà Bắc

737

Trần Thái

7.3.68

Hà Tuyên

738

Lưu Văn Ty

26.10.63

Lạng Sơn

739

Nguyễn Viết Trung

8.2.56

Hà Sơn Bình

740

Đặng Quốc Tuấn

12.8.68

Nghệ Tĩnh

741

HoàngThị Tuyến

21.12.68

Nghệ Tĩnh

742

Hoàng Thị Xuân

14.4.69

Bắc Thái

743

Phan Huy Cách

5.12.39

Hà Nội

744

Trần Thị Khang

25.2.59

Nghệ Tĩnh

745

Nguyễn Như Lý

8.9.51

Hà Nội

746

Trần Anh Tấn

20.6.54

Hà Bắc

747

Cù Xuân Tuyên

10.2.55

Bắc Thái

748

Trần Công Thọ

19.5.50

Thái Bình

749

Trịnh Hoàng Quân

22.5.53

Hà Nội

750

Lê Đức Hiền

5.7.49

Nam Ninh

751

Vũ Văn Chính

2.5.52

Nam Ninh

752

Hà Văn Nhạ

19.6.49

Vĩnh Phú

753

Nguyễn Đình Kết

8.4.44

Hà Bắc

754

Hồ Tuyết Mai

29.6.57

Hà Nội

755

Lưu Doãn Thành

18.5.53

Lạng Sơn

756

ĐèoVăn Phượng

28.12.53

Sơn La

757

Tạ Thị Huệ

26.8.50

Hà Bắc

758

Nguyễn Thị Liên Tâm

24.12.55

Hà Nội

759

Phạm Thị Ngọc Viên

2.12.52

thanh Hóa

760

Nguyễn Ngọc Sinh

6.7.44

Nam Định

761

Bùi Viết Khảm

31.5.45

Nam Ninh

Quay lại