11:32, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 18 khoa Mỹ thuật

01/10/2009 8:53 SA.   3467 lượt xem
KHÓA XVIII - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

762

Nguyễn Thị Kiều Anh

16.5.70

Hải Hưng

763

Nguyễn Việt Anh

1.12.69

Hải Phòng

764

Phạm Thị Ngọc Châu

29.6.69

Bắc Thái

765

Bùi Thị Dung

19.12.66

Hà Đông

766

Lê Phương Dung

9.6.69

Hà Đông

767

Nguyễn Quang Đức

18.11.68

Hà Đông

768

Nguyễn Thị Thanh Giang

25.5.70

Nghệ Tĩnh

769

Võ Thị Thu Hải

19.7.70

Hải Phòng

770

Lương Thị Minh Hạnh

24.9.67

Thanh Hóa

771

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

4.8.69

Hà Đông

772

Nguyễn Thị Hằng

16.6.68

Bắc Thái

773

Nguyễn Thị Hiền

1.1.69

Bắc Thái

774

NguyễnThị Thanh Hiền

15.9.69

Bắc Thái

775

Phùng Văn Hiệu

28.9.65

Bắc Thái

776

Trần Thị Liên Hoa

9.10.69

Thanh Hóa

777

Nguyễn Sỹ Hòa

19.1.67

Hà Sơn Bình

778

Nguyễn Mạnh Hùng

26.6.70

Hà Tuyên

779

Nguyễn Thị Thanh Huyền

22.8.70

Hoàng Liên Sơn

780

Nguyễn Thị Thu Huyền

6.12.70

Ninh Bình

781

Nguyễn Văn Hường

6.6.66

Hải Hưng

782

Đỗ Đức Khải

18.12.70

Hải Hưng

783

Lê Hồng Kiều

21.2.67

Tuyên Quang

784

Trịnh Thị Lan

6.1.69

Thanh Hóa

785

Lê Thiện Lâm

16.10.68

Thanh Hóa

786

Vũ Thị Liễu

10.9.70

Hải Phòng

787

Ngô Thị Minh Loan

29.6.70

Ninh Bình

788

Vũ Thị Loan

14.5.70

Hà Bắc

789

Nguyễn Bảo Long

20.6.68

Tuyên Quang

790

Vũ Thị Luyến

1.3.69

Thanh Hóa

791

Nguyễn Thị Mỵ

22.9.68

Thái Bình

792

Nguyễn Trần Nam

17.2.70

Hà Bắc

793

Trương Thị Kim Nga

1.1.68

Vĩnh Phú

794

Nguyễn Thị Kim Nhung

9.9.69

Bắc Thái

795

Trần Thị Kim Oanh

25.11.66

Nam Ninh

796

Lê Thị Phúc

22.7.68

Bắc Thái

797

Cao Thị Phượng

30.7.68

Hoàng Liên Sơn

798

Trần Thị Hồng Phượng

20.11.68

Thái Nguyên

799

Nguyễn Huy Phương

1.10.68

Quảng Ninh

800

Trần Thị Sinh

16.6.70

Hà Sơn Bình

801

Cao Thanh Sơn

27.7.69

Lạng Sơn

802

Ngô Thị Minh Tâm

8.5.70

Hà Nội

803

Vũ Hồng Tân

22.7.66

Hải Hưng

804

Nguyễn Ngọc Thanh

8.1.71

Hải Hưng

805

Nguyễn Thị Thành

1.9.67

Quảng Ninh

806

Lê Văn Thắng

13.3.68

Vĩnh Phú

807

Nguyễn Xuân Thi

18.10.66

Thanh Hóa

808

Nguyễn Ngọc Thiên

10.11.70

Thái Bình

809

Đỗ Thị Thuận

6.7.68

Tuyên Quang

810

Hoàng Thị Thúy

7.9.70

Thái Bình

811

Nguyễn Xuân Thủy

5.10.69

Hải Phòng

812

Vũ Thị Nguyên Thủy

5.4.66

Hải Phòng

813

Kiều Văn Tính

24.1.68

Hà Sơn Bình

814

Đặng Minh Tuấn

27.9.70

Hoàng Liên Sơn

815

Trần Anh Tuấn

7.8.67

Hải Hưng

816

Lương Công Tuyên

18.3.70

Vĩnh Phú

817

Phạm Văn Tuyến

20.6.69

Thái Bình

818

Nguyễn Thị Hồng Vân

28.10.69

Hoàng Liên Sơn

819

Lê Ngọc Vũ

6.9.65

Hà Đông

820

Nguyễn Thị Hải Vân

1.9.65

Vĩnh Phú

821

Nguyễn Quốc Toản

19.10.40

Nam Ninh

822

Trần Đức Minh

21.11.51

Hà Nội

823

Tăng Gia Lộc

19.5.45

Thái Bình

Quay lại