11:56, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 20 khoa Mỹ thuật

01/10/2009 12:00 SA.   3454 lượt xem
KHÓA XX - MỸ THUẬT    

   

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

914

Nguyễn Hoàng Anh

07.12.73

Hà Nội

915

Trần Việt Anh

17.08.72

Thanh Hóa

916

Lương Công Ánh

07.03.73

Nam

917

Cao Xuân Bắc

12.01.72

Hải Hưng

918

Nguyễn Đông Bắc

20.06.71

Lạng Sơn

919

Nguyễn Duy Chuẩn

11.06.72

Hải Hưng

920

Nguyễn Du

24.02.72

Hà Nội

921

Nguyễn Văn Dụ

16.12.70

Nam

922

Vương Anh Dũng

19.05.72

Vĩnh Phú

923

Trần Thành Đăng

08.05.71

Hải Phòng

924

Phạm Đỗ Đức

08.05.69

Hải Hưng

925

Lưu Trường Giang

24.12.71

Nam

926

Mai Ngọc Kim Giao

24.04.72

Hòa Bình

927

Nguyễn Thị Hà

10.10.66

Nghệ Tĩnh

928

Bùi Thị Lơ Hải

08.11.72

Nam

929

Nguyễn Thanh Hải

04.05.68

Hà Sơn Bình

930

Nguyễn Sơn Hải

13.09.68

Hà Bắc

931

Nguyễn Xuân Haỉ

04.06.70

Nam

932

Đào Quang Hào

30.10.72

Hải Phòng

933

Hoàng Đình Hào

02.11.70

Vĩnh Phú

934

Phạm Thị Hiên

27.07.72

Hải Hưng

935

Đặng Thị Hoa

09.01.72

Thái Bình

936

Lê Thúy Hòa

25.10.72

Tuyên Quang

937

Trần Thị Thúy Lan

26.02.70

Tuyên Quang

938

Trần Thị Hòai

04.12.70

Yên Bái

939

Lê Đình Hùng

29.11.71

Hà Tây

940

Ngô Đình Huyển

26.04.70

Thái Bình

941

Đào Văn Hưng

06.12.71

Thái Bình

942

Nguyễn Sông Hương

22.06.69

Hà Tây

943

Vũ Thị Xuân Hương

07.03.71

Vĩnh Phú

944

Đỗ Thị Mai Hường

15.02.71

Hà Nội

945

Đỗ Thị Thu Hường

03.12.70

Vĩnh Phú

946

Lê Đình Khanh

24.10.67

Thanh Hóa

947

Nguyễn Hữu Lãm

15.07.72

Thaí Bình

948

Phan Thị Lan

21.09.71

Yên Bái

949

Bùi Xuân Lâm

20.09.70

Nghệ An

950

Trình Quang Long

16.04.72

Quảng Ninh

951

Nguyễn Quang Lộ

02.06.72

Nghĩa Lộ

952

Nguyễn Thị Lý

10.04.66

Hà Nội

953

Lục Thị Nga

13.10.71

Cao Bằng

954

Đinh Quang Ngọc

19.05.69

Nghệ Tĩnh

955

Nguyễn Thị Phúc Oanh

02.06.71

Hà Bắc

956

Phạm Thị Ngọc Oanh

05.06.71

Bệnh xá 9305

957

Nguyễn Thị Phương

21.05.71

Bắc Thái

958

Kiều Minh Phương

24.04.70

Hà Nội

959

Nguyễn Thị Phú

22.08.65

Nghệ Tĩnh

960

Ngô Khánh Quân

05.07.67

Hà Bắc

961

Lê Anh Sơn

02.05.71

Thanh Hóa

962

Trần Trung Sơn

23.09.71

Hà Bắc

963

Nguyễn Hữu Sướng

10.06.60

Hà Nội

964

Lê Thị Thanh

28.03.70

Hải Hưng

965

Lôi Hồng Thắng

02.12.73

Cao Bằng

966

Nguyễn Ngọc Thắng

17.04.70

Hà Tây

967

Đậu Văn Thinh

25.01.67

Nghệ Tĩnh

968

Nguyễn Quang Thọ

23.12.70

Việt Trì

969

Cấn Xuân Thu

02.10.71

Vĩnh Phú

970

Nguyễn Tiến Thuật

31.08.71

Hà Tây

971

Nguyễn Thị Thủy

30.04.71

Tuyên Quang

972

Nguyễn Văn  Thủy

03.09.71

Hà Bắc

973

Lê Anh Tuấn

04.06.69

Nghệ Tĩnh

974

Vũ Hồng Tuấn

13.08.70

Hà Nội

975

Lê Thị Kim Tuyến

02.02.71

Thanh Hóa

976

Trần Quang Tuyến

15.03.72

Hà Nội

977

Tô Thị Ánh Tuyết

20.11.72

Hoàng Liên Sơn

978

ĐàmThị Hải Uyên

15.10.70

Hà Tây

979

Trịnh Quốc Văn

30.12.69

Nam

980

Lê Thị Hải Yến

22.12.70

Hà Tây

981

Nguyễn Thị Hoàng Yến

05.01.71

Hà Nội

982

Nguyễn Thị Yên

16.05.70

Hải Hưng

983

Lê Hải Thanh

30.10.70

Quảng Ninh

984

Trần Thị Thu

05.11.70

Hà Tây

Quay lại