11:35, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 23 khoa Mỹ thuật

01/10/2009 9:11 SA.   3513 lượt xem
KHÓA XXIII - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

1113

Nguyễn Thị Tú Anh

08.05.73

Z153

1114

Nguyễn Việt Ánh

04.01.75

Hà Nội

1115

Phạm Kim Bảng

01.03.75

Thái Bình

1116

Nguyễn Việt Bắc

12.05.75

Thái Bình

1117

Đặng Thanh Bình

23.06.74

Hà Tuyên

1118

Nguyễn Quang Bình

11.07.74

Bắc Thái

1119

Đặng Ninh Công

25.04.75

Nghệ An

1120

Bùi Hữu Cường

28.07.72

Hà Tuyên

1121

Bùi Chí Dũng

11.01.75

Hà Tây

1122

Nguyễn Hải Dương

25.03.71

Hà Nội

1123

Phạm Hồng Dương

29.03.75

Hà Tây

1124

Nguyễn Hương Giang

17.01.74

Hà Nội

1125

Phạm Ngọc Hà

15.07.75

Vĩnh Phú

1126

Nguyễn Thị Hải

20.02.75

Hải Hưng

1127

Hoàng Viết Hạnh

22.12.74

Yên Bái

1128

Lê Thị Hiến

18.03.74

Ninh Bình

1129

Cao Thị Tố Hoa

23.08.74

Hà Tây

1130

Lò Thị Hoa

23.08.74

Sơn La

1131

Trần Thị Thanh Hoa

07.11.75

Bắc Thái

1132

Hoàng Thị Mai Hòa

12.10.74

Vĩnh Phú

1133

Ninh Thị Huyền

28.05.73

Nam

1134

Nguyễn Đình Hưng

02.04.74

Nghệ An

1135

Hoàng Thị Quỳnh Hương

24.12.75

Sơn La

1136

Lê Thị Thu Hương

02.09.74

Thanh Hóa

1137

Nguyễn Thị Hương

09.10.74

Thanh Hóa

1138

Nguyễn Thu Hương

04.11.75

Thanh Hóa

1139

Nguyễn Việt Hương

19.09.75

Hà Nội

1140

Đậu Ngọc Khánh

07.02.72

Nghệ An

1141

Nguyễn Duy Khoát

10.05.75

Hà Đông

1142

Nguyễn Đức Kiên

17.08.75

Vĩnh Phú

1143

Bùi Thị Sí Liên

08.06.74

Nghệ An

1144

Lục Văn Lưu

17.12.72

Hà Tuyên

1145

Dương Thị Phương Nga

01.09.73

Việt Trì

1146

Phạm Thị Minh Nguyệt

30.12.75

Nam

1147

Phùng Thị Trang Nhã

26.06.74

Hà Tây

1148

Phùng Công Sưỡng

30.10.74

Hà Tây

1149

Đỗ Xuân Tài

20.11.75

Bắc Thái

1150

Nguyễn Thị Minh Thái

30.07.74

Nam Ninh

1151

Nguyễn Quyết Thắng

09.08.74

Vĩnh Phú

1152

Đặng Xuân Thơ

09.08.74

Hà Nội

1153

Nguyễn Thị Thanh Thủy

19.05.75

Hà Tây

1154

Đặng Đức Tính

12.11.74

Hà Tây

1155

Đặng Trọng Tuân

05.09.74

Hà Đông

1156

Trần Anh Tuấn

27.03.73

Hải Hưng

1157

Phạm Quang Tùng

06.06.73

Sơn La

1158

Nguyễn Thị Tuyết

27.07.74

Hải Hưng

1159

Nguyễn Viết Trung

05.08.74

Vĩnh Phú

1160

Nguyễn Thị Hồng Vân

08.10.73

Lào Cai

1161

Nguyễn Thị Vân

10.01.74

Hà Tây

1162

Nguyễn Bá Việt

26.04.73

Hà Tây

1163

Nguyễn Quang Vinh

27.06.73

Hà Tây

1164

Hà Đức Quang

19.04.70

Nghĩa Lộ

1165

Đỗ Chí Dũng

03.11.74

Hưng Yên

 

Quay lại