04:56, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 26 khoa Mỹ thuật

01/10/2009 9:19 SA.   3799 lượt xem
KHÓA XXVI - MỸ THUẬT

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

2055

Lê Thị Kim Anh

01.01.77

Phú Thọ

2056

Nguyễn Thị Chín

04.03.76

Hà Tây

2057

Vương Văn Chương

21.02.77

Hà Tây

2058

Nguyễn Văn Cường

23.10.76

Hưng Yên

2059

Bùi Quốc Dương

01.03.76

Thái Bình

2060

Nguyễn Thị Định

13.11.77

Sơn La

2061

Phạm Hồng Định

10.05.77

Hưng Yên

2062

Trần Việt Đông

29.12.76

Hòa Bình

2063

Đặng Nam Giang

07.05.76

Hà Nội

2064

Hán Thị Hải Hà

03.12.77

Thanh Hóa

2065

Lê Ngọc Hà

03.12.77

Thanh Hóa

2066

Phan Thị Hà

01.03.77

Sơn La

2067

Dương Thị Hạnh

18.08.72

Hà Tây

2068

Nguyễn Quang Hào

02.06.77

Thái Bình

2069

Đỗ Thị Lâm Hằng

30.08.75

Hà Nội

2070

Nguyễn Thị Thanh Hiền

02.01.75

Thái Bình

2071

Nguyễn Văn Hổ

18.08.77

Hưng Yên

2072

Nguyễn Thị Huế

09.11.75

Tuyên Quang

2073

Nguyễn Thị Huệ

08.07.77

Hưng Yên

2074

Nguyễn Quốc Hùng

08.10.78

Hà Tĩnh

2075

Hoàng Quốc Hương

09.10.76

Hải Dương

2076

Nguyễn Quang Hưng

27.08.77

Vĩnh Phú

2077

Nguyễn Thị Huyên

11.11.72

Hưng Yên

2078

Nhữ Thị Thu Huyền

24.07.73

Hà Tây

2079

Nguyễn Thị Phương Huyền

05.09.76

Hà Nội

2080

Nguyễn Thị Lan Phương

31.03.77

Hòa Bình

2081

Nguyễn Đức Khanh

19.05.75

Hải Hưng

2082

Nguyễn Văn Khanh

21.12.76

Hải Hưng

2083

Nguyễn Tường Lam

06.11.76

Hoàng Liên Sơn

2084

Phạm Văn Lam

30.01.75

Hải Phòng

2085

Hoàng Thị Lan

30.05.76

Hải Dương

2086

Lê Văn Lương

07.12.74

Hải Phòng

2087

Nguyễn Hoàng Sương

25.07.77

Hà Đông

2088

Nguyễn Thị Lưỡng

01.05.74

Hải Dương

2089

Hoàng Thị Phi Mai

10.12.73

Hà Tây

2090

Trần Thị Hồng Nhâm

06.08.77

Hà Nội

2091

Nguyễn Thị Như

7.08.77

Nghệ An

2092

Phạm Minh Phong

01.07.77

Thanh Hóa

2093

Vũ Trọng Phụng

24.04.76

Thái Bình

2094

Lê Thanh Sơn

14.12.73

Thái Nguyên

2095

Nguyễn Thị Thu Quỳ

01.09.77

Yên Bái

2096

Ngô Vi Thái

28.12.76

Hải Dương

2097

Bùi Đức Thanh

19.12.76

Hà Tây

2098

Lê Văn Thanh

09.04.74

Nam

2099

Nguyên Ngọc Thanh

10.03.77

Thái Bình

2100

Nguyễn Khắc Thành

19.05.75

Hà Tây

2101

Đặng Phương Thảo

23.03.77

Phú Thọ

2102

Vũ Thị Kim Thắng

05.07.74

Hòa Bình

2103

Lê Đức Thọ

30.01.71

Thanh Hóa

2104

Lê Thị Thu

11.09.77

Thanh Hóa

2105

Lê Thị Thu

11.11.77

Hà Nội

2106

Nguyễn Thị Hòai Thu

30.07.76

Hà Bắc

2107

Nguyễn Thị Thủy

08.12.76

Hà Tây

2108

Phan Thị Mỹ Hà

02.03.76

Hà Nôi

2109

Nguyễn Thị Thu Thủy

26.10.77

Hà Tây

2110

Trần Trọng Thủy

03.08.77

Nam

2111

Lê Vũ Thư

10.05.76

Nghệ An

2112

Nguyễn Thị Kim Toàn

09.03.78

Sơn La

2113

Nguyễn Anh Tuấn

01.04.76

Thanh Hóa

2114

Nguyễn Anh Tuấn

11.04.76

Hòa Bình

2115

Nguyễn Quốc Tuấn

08.06.77

Hòa Bình

2116

Đinh Mạnh Tùng

06.04.77

Hòa Bình

2117

Vũ Thị Tuyết

01.08.77

Hà Nội

2118

Bùi Ngọc Triểu

03.08.76

Thái Bình

2119

Lưu Bảo Trung

13.08.75

Hà Bắc

2120

Nguyễn Việt Trung

04.10.77

Hải Hưng

2121

Trần Thị Vân

15.09.76

Hải Hưng

2122

Đặng Việt Thắng

06.02.76

Yên Bái

2123

Phùng Thị Thu Huyền

25.03.76

Hà Tây

 

K25 CŨ

2124

Hoàng Thế Anh

06.04.75

Tuyên Quang

2125

Nguyễn Hương Giang

29.09.76

Hà Nội

2126

Nguyễn Thị Huệ

09.02.77

Ninh Bình

2127

Nguyễn Văn Thủy

14.03.75

Yên Bái

2128

Phạm Ngọc Thủy

02.01.71

Hà Nội

2129

Phạm Thị Tâm

03.01.75

Hải Hưng

2130

Phạm Minh Thắng

24.03.75

Thái Nguyên

 

Quay lại