11:56, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 4 khoa Âm nhạc

01/10/2009 9:22 SA.   3696 lượt xem
KHÓA IV - ÂM NHẠC

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

33

Lê Thị Cẩm

15.07.53

Thanh Hóa

34

Nguyễn Thị Vân Anh

14.06.53

Hà Nội

35

Nguyễn Văn Chương

19.08.48

Nam

36

Bạch Lệ Dung

24.10.52

Hà Nội

37

Lê Thị Kim Diệp

18.10.52

Vĩnh Phú

38

Hồ Thị Hòa Bình

16.08.54

Quảng Bình

39

Nguyễn Thị Kim Ngọc

23.01.55

Hải Hưng

40

Phạm Thị Phượng

20.12.52

Hải Hưng

41

Nguyễn Hoa Quang

03.05.53

Hải Hưng

42

Nguyễn Quang Phú

23.05.50

Vĩnh Phú

43

Phạm Thúy Nga

06.05.52

Hải Phòng

44

Nguyễn Thị An

20.09.53

Nghệ An

45

Nguyễn Thị Hạnh Chi

19.12.53

Yên Bái

46

Đỗ Thị Yến

16.12.51

Hà Nội

47

Lê Văn Sơ

02.09.45

Thanh Hóa

48

Phạm Thị Mỹ

24.04.51

Yên Bái

49

Nguyễn Thị Hòa

28.09.54

Hà Bắc

50

Trịnh Văn Khanh

10.04.54

Nam

51

Nguyễn Văn Hòa

15.09.52

Hòa Bình

52

Nguyễn Thị Lan

01.10.53

Hà Tây

53

Phan Đình Tân

23.08.48

Vĩnh Phú

54

Vũ Thị Vân

20.01.53

Ninh Bình

55

Nguyễn Thị Thanh Vân

20.01.53

Hà Nội

56

Phùng Văn Tuấn

19.04.53

Hà Nội

57

Lê Thị Ngọc Trì

31.08.53

Hải Phòng

58

Đặng Văn Thọ

05.10.53

Thái Lan

59

Trần Thắng

15.02.52

Bắc Ninh

60

Bùi Văn Thắng

06.02.55

Nam

61

Đặng Thị Thúy Nguyên

20.12.53

Cao Bằng

62

Nguyễn Bích Ngọc

29.11.53

Hà Nội

63

Nguyễn Bích Liên

08.08.53

Hà Nội

64

Phạm Thị Lâm

08.03.54

Hòa Bình

65

Đỗ Thị Dung

28.06.55

Hà Nội

 

Quay lại