11:49, Ngày 21/10/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 5 khoa Âm nhạc

01/10/2009 9:25 SA.   3742 lượt xem
KHÓA V - ÂM NHẠC

 

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

66

Nguyễn Xuân Bình

05.02.54

Hà Đông

67

Đặng Thị Chiến

16.01.54

Hà Nội

68

Xổm Chít

15.09.47

Parabăng

69

Nguyễn Thị Điệp

28.05.48

Thái Bình

70

Nguyễn Đức Hiếu

06.09.56

Hà Nội

71

Phạm Lê Hòa

09.08.55

Hải Phòng

72

Lê Thị Thủy

15.12.55

Thanh Hóa

73

Đỗ Thị Trang

08.06.53

Hà Bắc

74

Nguyễn Việt

08.02.54

Nghệ An

75

Nguyễn Duy Chính

05.09.52

Thanh Hóa

76

Nguyễn Minh Đức

05.03.45

Hà Tây

77

Mai Thế Kha

28.09.52

Hà Nội

78

Nguyễn Thị Hằng Nga

18.04.51

Nghệ Tĩnh

79

Phạm Thị Bích Nga

15.12.53

Hải Hưng

80

Phạm Thị Nhung

29.09.54

Nghệ An

81

Tạ Đức Phồn

30.08.52

Thái Bình

82

Nguyễn Thị Son

02.01.54

Hà Tây

 

Quay lại