11:45, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 6 khoa Âm nhạc

01/10/2009 12:00 SA.   3457 lượt xem
KHÓA VI - ÂM NHẠC  

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

83

Phạm Bích Hà

22.01.58

Hà Nội

84

Bùi Thị Hậu

27.07.56

Hà Nội

85

Trương Thế Hùng

07.05.57

Hà Nội

86

Lý Thu Hiền

08.06.57

Hà Nội

87

Võ Văn Dơn

25.12.44

Nghệ Tĩnh

88

Trương Văn Mỹ

26.12.42

Hải Hưng

89

Hoàng Thị Mai

03.03.58

Nghệ Tĩnh

90

Đặng Thị Nga

31.07.58

Nam Định

91

Trần Thị Loan

12.06.44

Nam Định

92

Phan Thị Thanh Huyền

02.09.54

Nghệ Tĩnh

93

Lưu Thị Thanh Toán

05.01.56

Hà Tây

94

Nguyễn Kim Tục

02.04.49

Vĩnh Phú

95

Nguyễn Tố Quyên

09.01.56

Hà Nội

96

Lê Thị Quý

24.05.58

Nghệ Tĩnh

97

Nguyễn Thị Kim Quy

06.02.56

Hải Hưng

98

Hà Văn Xương

08.04.44

Phú Thọ

99

Hoàng Văn Yến

28.10.46

Hà Nội

100

Lã Thị Thanh Xuân

14.09.47

Cao Bằng

101

Trương Thị Hồng Vân

25.05.58

Hà Nội

102

Ngô Thị Minh Thu

03.09.57

Hà Nội

103

Đàm Thị Thanh

23.11.54

Nghệ An

104

Trần Thị Đoan Trang

29.10.56

Hà Nội

105

Nguyễn Văn Tích

10.05.52

Đông Triều

106

Vũ Thị Chi

22.01.49

Thái Bình

107

Trần Văn Cường

01.10.54

Hà Sơn Bình

108

Văn Thị Bé

12.02.57

Thái Lan

109

Trần Thị Thanh Dung

18.11.56

Hà Nội

110

Tô Thị Ngọc Anh

04.03.57

Hà Nội

 

   

Quay lại