11:35, Ngày 24/11/2017
     
 

Các trang con không hiện trên menu

Danh sách cựu sinh viên khóa 8 khoa Âm nhạc

01/10/2009 9:29 SA.   3716 lượt xem
KHÓA VIII - ÂM NHẠC

 

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

151

Phạm Thị Bích Ngọc

29.10.59

Hà Nội

152

Đỗ Thị Huệ

15.12.58

Hải Hưng

153

Phạm Thị Tuyết Mai

27.12.59

Hà Nội

154

Bùi Thị Thu Hoàng

07.07.58

Hà Nội

155

Nguyễn Thị Hạnh

10.07.58

Thanh Hóa

156

Bùi Thị Tường Vy

06.05.61

Hải Phòng

157

Trần Duy Vinh

02.09.59

Nghệ Tĩnh

158

Trần Thị Thanh

25.12.57

Thanh Hóa

159

Hoàng Thị Thanh Thảo

18.04.58

Hoàng Liên Sơn

160

Hà Thị Tuyết

06.06.58

Nghệ Tĩnh

161

Đỗ Thị Thanh

04.01.51

Nam Ninh

162

Nguyễn Ngọc Thạch

20.08.59

Hà Nội

163

Nguyễn Thị Mai Phương

14.01.60

Hải Phòng

164

Lê Thị Bảy

19.09.59

Hải Hưng

165

Vũ Thị Mai

09.01.58

Hà Tuyên

166

Nguyễn Đức Minh

21.08.60

Hải Phòng

167

Bùi Thị Loan

25.07.53

Nghệ Tĩnh

168

Mai Trung Kiên

24.03.60

Hà Nội

169

Nguyễn Thị Kim

29.08.59

Hoàng Liên Sơn

170

Trần Đăng Duy

12.05.50

Hà Nội

171

Nguyễn Thị Điệp

03.01.58

Hà Sơn Bình

172

Nguyễn Thị Thanh Hảo

07.01.56

Hà Nội

173

Nguyễn Thị Hoa

02.04.52

Nam Ninh

174

Trần Thu Hương

11.11.58

Nam Ninh

175

Phan Thị Lệ Hà

05.11.59

Nghệ Tĩnh

176

Nguyễn Tri Anh

04.10.59

Hà Nội

177

Nguyễn Thị Vy Anh

28.04.60

Hà Nội

178

Bùi Ngọc Ánh

26.07.60

Hà Nội

 

 

 

Quay lại